Current filters:

*Use filters to refine the search results.

Search


Item hits:
 • 2008


 • Phạm Công Trứ (2008)

 • Giới thiệu về tiền đề của cơ chế ba bên: tiền đề kinh tế - xã hội: xã hội công nghiệp và kinh tế thị trường; tiền đề chính trị - xã hội: nhà nước pháp quyền và xã hội dân sự. Trình bày điều kiện của cơ chế ba bên bao gồm: phải tồn tại thực sự các bên như là các đối tác xã hội; các tổ chức đại diện phải vững mạnh, hoạt động có hiệu quả; chính phủ phải thực sự đ...

 • Thông tin chuyên đề


 • UNDP Việt Nam (2006-7)

 • Đánh giá những diễn biến và những chiều hướng mới thông qua cuộc thảo luận về vai trò của người dân trong công tác chính quyền cũng như về mối quan hệ giữa người dân và Nhà nước trong thế kỷ 21 ở Việt Nam. Mục tiêu chính của tài liệu là đánh giá mức độ tham gia của người dân trong công tác chính quyền cũng như sự phản hồi từ phía chính quyền đối với những nỗ lực tăng cường sự ...

 • Sách


 • Chương trình viết tiểu sử các đồng chí lãnh đạo Đảng và Nhà nước (2007)

 • Nội dung cuốn sách viết về cuộc đời và sự nghiệp cách mạng của cố Tổng Bí thư Trường Chinh, là một trong những học trò xuất sắc của Chủ tịch Hồ Chí Minh, là người đảng viên cộng sản kiên cường suốt đời trung thành, tận tuỵ phấn đấu vì sự nghiệp cách mạng của đất nước, là nhà lãnh đạo có uy tín của Đảng, nhân dân và quân đội ta.

 • -


 • Hội đồng xuất bản cuốn sách (2004)

 • Nội dung cuốn sách bao gồm những hồi ký của các tướng lĩnh, cán bộ, chiến sĩ đã từng tham gia chiến đấu trên chiến trường; của các nhà khoa học, nhà báo, các văn nghệ sĩ từng tham gia chiến dịch. Đây là những hồi ký đầy tâm huyết với nội dung phong phú, chân thực, sinh động và hấp dẫn, đã phác họa và tái hiện bức tranh hoành tráng toàn cảnh của Chiến dịch lịch sử Điện Biên Phủ năm...

 • Sách


 • Phan Diễn, Trần Đình Hoan; Nguyễn Phú Trọng, Nguyễn Khoa Điềm; Lê Hữu Nghĩa (2009)

 • Nội dung cuốn sách ghi chép lại cuộc đời và sự nghiệp cách mạng của Tổng bí thư Đảng Cộng sản Việt Nam Hà Huy Tập.