Current filters:

*Use filters to refine the search results.

Search


Item hits:
 • Tài liệu dịch


 • Sebastian Veg, Hà Quang Bình dịch (2014)

 • Sau một khoảng thời gian quyền lực trong nội bộ Đảng bị chia rẽ, dưới thời Tập Cận Bình, cấu trúc quyền lực theo mô hình kim tự tháp đã được khôi phục lại. Động lực của sự khôi phục này bắt nguồn từ mối lo ngại ngày một lớn của thế hệ lãnh đạo mới (đại diện là Tập Cận Bình) – với thế hệ cũ, trước đó (thời kì của Hồ Cẩm Đào) trước nguy cơ tốc độ tăng trưởng chậm chạp của&...

 • Tạp chí


 • Hoàng Chí Bảo (2017-06)

 • Muốn phát triển bền vững và hiện đại hóa, muốn thành công trong đổi mới và hội nhập quốc tế cần phải chú trọng tới nhân tố văn hóa, phải có đột phá về văn hóa trong chính trị, văn hóa trong kinh tế trên quan điểm hệ thống hài hòa, đồng bộ và đồng thuận.

 • Bài trích


 • Trương Thị Hồng Hà, Nguyễn Việt Hương (2018)

 • Trên cơ sở khải quát về cơ chế pháp lý thực hiện các thiết chế về dân chủ đại diện, bài viết phân tích tiêu chí đánh giả mức độ hoàn thiện của cơ chề pháp lý đảm bảo thực hiện ở Việt Nam qua tính toàn diện, khách quan, minh hạch và công khai; thực hiện nghiêm túc và đầy đủ quy định pháp luật; đảm bảo hiệu quả và tạo động lực cho sự phát triển, đảm bảo tính khoa h...

 • Bài trích


 • Kim Ngọc Thu Trang, Phạm Thị Bảo Yến (2019-05)

 • Quan hệ Việt Nam - Thái Lan chính thức được xác lập ngày 6/8/1976 trong chuyến thăm Việt Nam của Ngoại trưởng Thái Lan Bhichai Rattacun. Kể từ đó, quan hệ hai nước trải qua những giai đoạn thăng trầm của lịch sử, có lúc hợp tác tốt đẹp, có lúc đối đầu gay gắt. Cùng là thành viên của ASEAN, quan hệ Việt Nam - Thái Lan có ý nghĩa quan trọng đối với hai nước và khu vực, đồng&#x...

 • Bài trích


 • Nguyễn Thị Thúy, Lê Thị Hằng (2015)

 • Chính sách công là một trong những công cụ cơ bản được Nhà nước sử dụng để phát triển kinh tế xã hội của đất nước. Ở mỗi giai đoạn phát triển, yêu cầu nâng cao chất lượng hiệu quả chính sách công luôn được đặt ra. Để làm được điều đó cần có sự hoàn thiện quy trình chính sách, tổ chức thực thi chính sách, đồng thời phải có sự tham gia của các tổ chức chính trị - xã hội, trong&...

 • Bài trích


 • Nguyễn Thanh Sơn (2015)

 • Hệ thống chính trị cơ sở có vị trí hết sức quan trọng, là cầu nối trực tiếp xủa hệ thống chính quyền nhà nước với nhân dân, thực hiện hoạt động quản lý nhà nước, bảo đảm đúng chủ trương, đường lối của Đảng và chính sách, pháp luật của Nhà nước. Bài viết đề cập đến hệ thống chính trị cơ sở ở tỉnh Sóc Trăng.