Current filters:

*Use filters to refine the search results.

Search


Item hits:
 • Cẩm nang


 • Victoria Perotti, Catalina Uribe Burcher (2017-2)

 • Đưa ra minh họa một số xu hướng chính trị trong quản trị công nghệ có ảnh hưởng đến động lực tham nhũng, liên quan đến tội phạm có tổ chức trong 10 năm tới.Trình bày ngắn gọn các lựa chọn chính sách hiện tại để giải quyết tội phạm và tham nhũng chính trị có tổ chức, và vạch ra các khuyến nghị cho các nhà điều chỉnh chính sách trong tương lai có thể góp phần cải thiện tội phạm, phò...

 • Bài trích


 • Nguyễn Thanh Minh (2020-01)

 • Khu vực Biển Đông đang nằm trong tâm điểm của vòng xoáy địa chính trị một vùng biển hội tụ đủ tầm quan trọng của giao thông đường biển, đường không trên các giá độ kinh tế biển, vận tải quân sự và hợp tác quốc tế. Do vậy, sự cạnh tranh chiến lược và mong muốn đạt được lợi ích quốc gia ở Biển Đông giữa các cường quốc trên thế giới các nước ngày càng gay gắt. Biển Đông là nơi g...

 • Bài trích


 • Nguyễn Quốc Sửu (2020-05)

 • Lịch sử thế giới chứng kiến quá trình toàn cầu hóa diễn ra ngày càng sâu rộng. Quá trình này trong mỗi giai đoạn lại có một tốc độ khác nhau và tăng theo bước tiến của nhân loại. Dù vậy, đặt trong tương quan với hoạt động quản lý của Nhà nước (QLNN), việc phân chia này có thể tạo lập những phạm vi cần thiết đế thiết lập rõ môi trường chính trị trong nước và quốc tế.

 • Bài trích


 • Nguyễn Vũ Tùng (2020-02)

 • Tháng 12 năm 2019, Viện Kinh tế và Chính trị thế giới tổ chức Hội thảo với chủ đề "Triển vọng kinh tế và chính trị thế giới trong thập kỷ thứ ba của thế kỷ XXI". Hội thảo có sự tham gia của đông đảo các học giả trong nước với nhiều luận đánh giá tình hình và triển vọng của hai lĩnh vực chi phối cục diện thế giới trong mười năm tiếp theo. Tạp chí Những vấn đề Kinh tế ...

 • Bài trích


 • Nghiêm Tuấn Hùng (2020-01)

 • Năm 2019 đã chứng kiến những sự kiện, vấn đề, xu hướng nổi bật trong nền chính trị và an ninh thế giới. Các cường quốc tiếp tục có những điều chỉnh về ngoại giao bao gồm cả đưa ra những văn bản chiến lược mới hay triển khai hành động thực tiễn, khía cạnh ở những khu vực chiến lược tiếp tục gay gắt. Đặc biệt chính sách đối với quan hệ giữa Mỹ và Trung Quốc tiếp tục cho thay những&#...

 • Bài trích


 • Chí Thành (2021-03-10)

 • Nepal rơi vào khủng hoảng chính trị sau khi Tổng thông Bidya Devi Bhandari ra lệnh giải tán Quốc hội ngày 20-12-2020, theo đề nghị của Thủ tướng Sharma Oli. Bài viết đi sâu vào phân tích tình hình chia rẽ nghiêm trọng của Đảng Cộng sản Nepal, phản ứng trái chiều của quốc tế, nguy cơ bất ổn kéo dài,...

 • Bài trích


 • Bùi Việt Hương (2020-02)

 • Công tác dân vận có ý nghĩa quan trọng góp phần thúc đẩy sự tham gia chính trị của người dân. Trong tiến trình đổi mới sâu rộng ở nước ta hiện nay, sự tham gia chính trị của người dân trở thành thước đo sự hoàn thiện của nền dân chủ XHCN, của hệ thống chính trị ở nước ta. Bài viết tập trung làm rõ vai trò của công tác dân vận trong thúc đẩy sự tham gia chính trị của người...

 • Bài trích


 • Phan Thuận (2020-02)

 • Trong thời kỳ đổi mới, Đảng và Nhà nước luôn quan tâm thực thi chính sách bình đẳng giới trong chính trị, bảo đảm cơ hội cho phụ nữ tham gia lãnh đạo, quản lý. Tuy nhiên, thực tế cho thấy, việc thực hiện bình đẳng giới trong lĩnh vực chính trị vẫn còn nhiều thách thức. Trên cơ sở phân tích các nguyên nhân khách quan và chủ quan trong quá trình thực thi chính sách, bài viết gợi mở ...

 • Bài trích


 • Bùi Đình Phong (2018-04)

 • Trên cơ sở nhận thức cơ bản về quyền lực mềm, bài viết phân tích tư tưởng, tấm gương Hồ Chí Minh trong việc sử dụng quyền lực mềm trên ba khía cạnh cơ bản. Một là, văn hóa Hồ Chí Minh - sức hấp dẫn mọi người và các dân tộc một cách tuyệt vời; hai là, chính trị Hồ Chí Minh "đoàn kết và thanh khiết, sao cho được lòng dân" có giá trị cả trong và ngoài nước, Ba là, chín...