Current filters:

*Use filters to refine the search results.

Search


Item hits:
 • Sách


 • - (1962)

 • Liệt kê một số ngày kỷ niệm quốc tế quan trọng: Quốc tế thứ nhất (1864-1872); Quốc tế thứ hai (1889); Quốc tế thứ ba (1919-1943); 18 tháng ba 1871 Công xã Pari; 1 tháng 5: Ngày quốc tế lao động; Tuyên bố Mát-scơ-va 1957; Tuyên bố Mát-scơ-va 1960; 5 tháng Năm 1818: Ngày sinh Các Mác; 28 tháng Một 1820: Ngày sinh Phơ-ri-đơ-rich Ăng-ghen...

 • Sách


 • - (1969)

 • Cuốn sách chọn lọc những văn kiện cơ bản về phương hướng, nhiệm vụ công tác thi đua và một số văn bản giải thích phương hướng nhiệm vụ ấy; trình bày về phong trào thi đua chống Mỹ cứu nước và xây dựng chủ nghĩa xã hội nhằm chuẩn bị đón mừng 4 ngày lễ lớn vào năm 1970.

 • Sách


 • - (1970)

 • Cuốn sách được viết nhân ngày kỷ niệm lần thứ 25 Quốc khánh nước Việt Nam Dân chủ cộng hòa, diễn tả sự tự hào của đồng chí Phạm Văn Đồng về quãng thời gian 25 năm lịch sử, biết ơn tưởng nhớ đến Chủ tịch Hồ Chí Minh kính yêu. Đồng thời là những nhiệm vụ cấp bách cần phải thực hiện.

 • Sách


 • - (1959)

 • Nghiên cứu về tình hình chính trị và xã hội ở các nước Phương Đông sau Cách mạng tháng Mười Nga, các vấn đề như chủ nghĩa dân tộc, chủ nghĩa xã hội và quan hệ quốc tế.

 • Sách


 • - (1957)

 • Giới thiệu tóm tắt về đất nước Liên Xô, những thành tựu về khoa học kỹ thuật kinh tế đã đạt được trong công cuộc xây dựng chủ nghĩa xã hội, hoàn thành kế hoạch 5 năm lần thứ năm và đang bắt tay vào kế hoạch 5 năm lần thứ sáu.

 • Sách


 • - (1967)

 • Giới thiệu tính chất, nội dung, động lực và ý nghĩa lịch sử của cuộc Cách mạng XHCN tháng Mười vĩ đại; đề ra một số vấn đề về lý luận cơ bản Lê-nin và Sta-lin rút ra từ thực tiễn sinh động cuộc cách mạng vô sản thắng lợi đầu tiên trên thế giới để áp dụng sáng tạo vào thực tiễn cách mạng Việt Nam

 • Sách


 • - (1971)

 • Nêu thái độ của Đảng công nhân xã hội- dân chủ Nga với chiến tranh; nguyên tắc của chủ nghĩa xã hội và cuộc chiến tranh 1914-1915, các giai cấp và chính đảng ở Nga; việc khôi phục lại kinh tế; lịch sử sự phân liệt và tình hình hiện nay của Đảng xã hội-dân chủ Nga

 • Sách


 • - (1975)

 • Cuốn sách là báo cáo về xây dựng chủ nghĩa xã hội. Cung cấp thông tin về Đại hội của Đảng Cộng sản Nga thứ XIII, XIV, XV. Báo cáo tổ chức của Ban chấp hành Trung ương; báo cáo chính trị của Ban chấp hành Trung ương. Cùng với đó là những kết quả, kết luận bản báo cáo chính trị.

 • Sách


 • - (2017)

 • Cuốn sách khái quát những tư tưởng chủ thuyết phát triển trên thế giới; tư tưởng chủ thuyết phát triển ở Việt Nam trước thời đại Hồ Chí Minh. Trong phần nghiên cứu về chủ thuyết phát triển của Việt Nam, các tác giả làm rõ hệ mục tiêu của đổi mới, của phát triển trong giai đoạn đầu của thời kỳ đổi mới cũng như trong những thập kỷ đầu của thế kỷ XXI; sự vận dụng chủ thuyết phát triển...