Current filters:

*Use filters to refine the search results.

Search


Item hits:
 • Bài trích


 •  (2021-03)

 • Bài viết trình bày về Dự báo của C. Mác về điều kiện để một nước chưa qua phát triển tư bản chủ nghĩa xây dựng chủ nghĩa xã hội; Lý luận về thời kỳ quá độ lên chủ nghĩa xã hội của V.I. Lênin và thực tế lịch sử thế kỷ XX; Tính cách mạng của toàn cầu hóa kinh tế ngày nay

 • Sách


 •  (2021)

 • Cuốn sách phân tích các mặt kinh tế, tài chính, quản lý nhà nưởc về khoa học, giáo dục, y tế của nền kinh tế - xã hội nước Nga với những số liệu phong phú, những đặc trưng và cả những góc khuất trong nền kinh tế nưốc Nga. Tài liệu cũng đề cập đến cơ cấu tổ chức, tư duy chiến lược quân sự, trang bị vũ khí của nước Nga, tiềm năng và triển vọng trong tương lai. Cuối cùng là chính sách đối ngoại, những mối quan hệ quốc tế cơ bản của nước Nga và trọng tâm chính sách đốì ngoại của nước Nga những năm sắp tới.

 • Sách


 •  (2017)

 • Nội dung cuốn sách là sự đóng góp cả các tác giả trong phân tích quan hệ Mỹ - Trung theo kiểu mới; ở các phương diện kinh tế, quân sự và những đặc điểm mới trong thời kỳ gần đây, đi sâu phân tích cơ sở hình thành ý tưởng "quan hệ kiểu mới", các nội dung và diễn biến cụ thể của mối quan hệ này. Từ đó, đưa ra phân tích, dự báo khái quát các mặt, đưa ra dự báo về chính sách của từng bên và mối quan hệ này trong tương lai.

 • Sách


 •  (2022)

 • Cuốn sách tập trung vào mối quan hệ giữa địa lý và chính trị. Theo đó, địa lý đóng vai trò vừa là yếu tố kìm hãm, cản trở vừa là yếu tố tạo nên sức mạnh của các quốc gia, còn nền chính trị của mỗi nước phải chấp nhận tác động hai mặt này để thích nghi và điều chỉnh.

 • Sách


 •  (2022)

 • Cuốn sách lập luận về hình thức chủ nghĩa tư bản công bằng và bền vững hơn, ưu tiên hạnh phúc của con người hơn là theo đuổi lợi nhuận. Bên cạnh đó, vạch ra những thất bại của hệ thống kinh tế hiện tại và đưa ra tầm nhìn về một hình thức mới của chủ nghĩa tư bản. Ngoài ra, tác giả đề xuất một loạt các chính sách giúp tạo ra hình thức chủ nghĩa tư bản mới.

 • Sách


 •  (2017)

 • Nội dung cuốn sách khai thác sức mạnh ngoại lực, kết hợp sức mạnh dân tộc với sức mạnh thời đại để xây dựng và bảo vệ vững chắc Tổ quốc, ổn định và phát triển trong thế giới đương đại. Đồng thời, tập trung nghiên cứu đặc điểm thế giới hiện nay về các mặt chính trị, kinh tế, văn hóa, khoa học công nghệ, quân sự, an ninh và xu thế phát triển, những thách thức trong một vài thập niên tới.

 • Sách


 •  (2017)

 • Nội dung cuốn sách gồm: Tổng quan kinh tế và chính trị thế giới năm 2016; Một số vấn đề kinh tế nổi bật trong năm 2016; Một số vấn đề chính trị và an ninh thế giới nổi bật trong năm 2016; Một số vấn đề đặt ra cho Việt Nam và hàm ý chính sách.

 • Sách


 •  (2016)

 • Cuốn sách đề cập một cách bao quát và đầy đủ nhất về các vấn đề kinh tế, xã hội Hàn Quốc. Nội dung chính là việc hiện đại hóa nền kinh tế Hàn Quốc; Dân chủ hóa chính trị Hàn Quốc và toàn cầu hóa ngoại giao Hàn Quốc.

 • Sách


 •  (2017)

 • Khái quát sơ lược về Donald Trump, cuộc sống, sự nghiệp, thành công đã đạt được, những thành tựu đã có sau khi đương nhiệm chức vụ Tổng thống của Mỹ. Cuốn sách nói về hàng loạt những tham vọng của Donald Trump trước và sau khi đương nhiệm chức vụ Tổng thống Mỹ.