Current filters:

*Use filters to refine the search results.

Search


Item hits:
 • Tài liệu tham khảo khác


 • Viện chiến lược và khoa học công an, Bộ Công an (2016)

 • Tài liệu tham khảo được chia thành 2 nội dung chính gồm: (1) Hoạt động khủng bố và phòng ngừa, đấu tranh chống khủng bố tại Đông Nam Á, (2) Những vấn đề đặt ra đối với an ninh quốc gia Việt Nam. Trong đó tài liệu tập trung phân tích tác động nhiều mặt của các tổ chức khủng bố đến an ninh Việt Nam, từ đó đề xuất và triển khai các giải pháp phòng ngừa.

 • 2014


 • Trần Thái Bình (2014)

 • Bài viết trình bày và phân tích phản ứng của thế giới trước hành động hàng trăm tàu lớn của Trung Quốc, bao gồm cả tàu quân sự và máy bay yểm hộ trên không đã đưa giàn khoan khổng lồ Hải Dương 981 áp đặt vào vùng đặt quyền kinh tế và thềm lục địa của Việt Nam. Bài viết cũng phân tích cách hành xử hợp lý của Việt Nam được thế giới đồng tình ủng hộ.

 • -


 • Hội đồng xuất bản cuốn sách (2004)

 • Nội dung cuốn sách bao gồm những hồi ký của các tướng lĩnh, cán bộ, chiến sĩ đã từng tham gia chiến đấu trên chiến trường; của các nhà khoa học, nhà báo, các văn nghệ sĩ từng tham gia chiến dịch. Đây là những hồi ký đầy tâm huyết với nội dung phong phú, chân thực, sinh động và hấp dẫn, đã phác họa và tái hiện bức tranh hoành tráng toàn cảnh của Chiến dịch lịch sử Điện Biên Phủ năm...

 • Sách


 • Phạm Chí Nhân (2015)

 • Nội dung cuốn sách là những hồi tưởng của cố Đại tướng Võ Nguyên Giáp về những quyết sách chiến lược của tập thể Bộ Chính trị, Quân ủy Trung ương, Bộ Tổng tư lệnh - Bộ thống soái tối cao - từ việc hoạch định chính sách đến việc chỉ đạo điều hành, tổ chức thực hiện ở chiến trường và huy động sức mạnh của cả dân tộc nhanh chóng kết thúc chiến tranh một cách có lợi nhất.

 • Luận án


 • Nguyễn Thị Xiêm;  Advisor:Đặng Hữu Toàn, Tường Duy Kiên (-)

 • Luận án góp phần luận chứng những điều kiện lịch sử và tiền đề lý luận hình thành quan điểm về tự do trong triết học của J.S.Mill; quá trình hình thành quan điểm tự do trong triết học của J.S.Mill. Qua đó, luận án đã góp phần luận chứng tư tưởng tự do trong triết học của ông được dựa trên triết học lý thuyết của ông: thế giới quan duy nghiệm duy cảm nằm trong trào lưu triết học d...