Current filters:

*Use filters to refine the search results.

Search


Item hits:
  • Bài trích


  • Bùi Hiền (2008)

  • Bài viết trình bày về các mối quan hệ giữa Nga với các nước trong khu vực và trên thế giới thì Nga là một trong những đối tác chiến lược tin cậy và có hiệu quả nhất trong quá trình hội nhập ngày càng sâu vào thế giới hiện đại.

  • Bài trích


  • Phạm Thế Lực (2022-02)

  • Hiện nay, thế giới đang phải đối mặt với những vấn đề nan giải như thiên tai, thảm họa, khủng bố, đại dịch mới, bạo loạn lật đổ, an ninh mạng v.v.., làm gia tăng yếu tố "sợ hãi" trong con người, khiến việc quản lý khủng hoảng trở thành ưu tiên hàng đầu của các chính phủ. Bài viết làm rõ quan niệm về khủng hoảng và tính chất phức tạp của khủng hoảng trong bối cảnh hiện nay; l...

  • Bài trích


  • Vũ Công Giao (2022-04)

  • Tôn trọng, bảo vệ, bảo đảm quyền con người là quan điểm, đường lối nhất quán của Đảng Cộng sản Việt Nam kể từ khi thành lập đến nay, và đã được củng cố, bổ sung rất nhiều kể từ Đổi mới năm 1986. Trên cơ sở những quan điểm, đường lối của Đảng, khung khổ pháp luật về quyền con người ở Việt Nam cũng liên tục được hoàn thiện, củng cố, mà những thành tựu có tính bước ngoặt được thể...