Current filters:

*Use filters to refine the search results.

Search


Item hits:
  • Bài trích


  • Trần Linh Huân (2020-07)

  • Bài viết tập trung phân tích, đánh giá về sự cần thiết bảo vệ quyền lợi của người bị nhiễm Covid-19; xác định các quyền của người bị nhiễm Covid -19 và những bất cập trong việc thực hiện các quyền này; đưa ra một số kiến nghị nhằm nâng cao hiệu quả trong việc bảo vệ quyền lợi của người bị nhiễm Covid -19 theo quy định của pháp luật Việt Nam.