Current filters:

*Use filters to refine the search results.

Search


Item hits:
 • Bài trích


 • Lê Đình Tĩnh, Vũ Thị Thu Ngân (2020-03)

 • Bàn cờ chính trị quốc tế đương đại đang mở rộng khuôn khổ, cho phép những lực lượng khác cùng tham gia và thể hiện tiếng nói ở một mức độ nhất định, trong đó có các cường quốc tầm trung. Thực tiễn về vai trò và hành vi của các nước này gần đây đã thu hút sự quan tâm của tầm giới học giả. Bài viết chỉ ra đặc trưng khái quát nhất về hành vi của các cường quốc tầm tr...

 • Bài trích


 • Phan Thuận (2020-02)

 • Trong thời kỳ đổi mới, Đảng và Nhà nước luôn quan tâm thực thi chính sách bình đẳng giới trong chính trị, bảo đảm cơ hội cho phụ nữ tham gia lãnh đạo, quản lý. Tuy nhiên, thực tế cho thấy, việc thực hiện bình đẳng giới trong lĩnh vực chính trị vẫn còn nhiều thách thức. Trên cơ sở phân tích các nguyên nhân khách quan và chủ quan trong quá trình thực thi chính sách, bài viết gợi mở ...

 • Bài trích


 • - (2020-04)

 • Nhân kỷ niệm 150 năm ngày sinh của V.I.Lênin (22/4/1870 - 22/4/2020), Tạp chí Lý luận chính trị xin trân trọng giới thiệu bài viết "Di sản của V.I.Lênin - giá trị lý luận và thực tiễn đối với cách mạng thế giới và Việt Nam" của GS, TS Nguyễn Xuân Thắng, Bí thư Trung ương Đảng, Chủ tịch Hội đồng Lý luận Trung ương, Giám đốc Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh.

 • Bài trích


 • Hà Thị Thùy Dương (2020-04)

 • Quyền dân tộc tự quyết được V.I.Lênin bàn đến trong nhiều tác phẩm của ông. Trên cơ sở làm rõ tư tưởng của V.I.Lênin về quyền dân tộc tự quyết với các nội dung như quyền dân tộc tự quyết là quyền của quốc gia dân tộc được đặt ra khi có áp bức dân tộc bằng bạo lực để đảm bảo bình đẳng dân tộc và đảm bảo lợi ích chung của dân tộc, bài viết đấu tranh phản bác lại những luận ...

 • Bài trích


 • Nguyễn An Ninh (2020-06)

 • Giai cấp công nhân (GCCN) Việt Nam có sứ mệnh lãnh đạo sự nghiệp xây dựng CNXH, đi đầu trong sự nghiệp đẩy mạnh CNH, HĐH, tiên phong trong đổi mới và là nòng cốt của khối đấu vươn lên đại đoàn kết toàn dân tộc. GCCN nước ta phải được xây dựng và tự phấn đấu Đảng và Nhà nước là yếu tố quyết định nhất đến sự phát triển GCCN và thực hiện sứ mệnh của nó. Những nhận thức lý luận&#...

 • Bài trích


 • Nguyễn Hữu Minh (2020-07)

 • Hơn 10 năm qua, số lượng và chất lượng cán bộ nữ tham gia lãnh đạo, quản lý đã tăng lên. Tỷ lệ phụ nữ tham gia Bộ Chính trị, Ban Chấp hành Trung ương tăng liên tiếp trong 3 nhiệm kỳ gần đây tỷ lệ nữ là Đại biểu Quốc hội đã bắt đầu tăng lên, V. V. Tuy nhiên, trong một số lĩnh vực, tỷ lệ nữ cán bộ lãnh đạo, quản lý có tăng lên nhưng không ổn định. Bài viết chỉ ra ...

 • Bài trích


 • Nguyễn Trọng Phúc, Nguyễn Thị Thanh Hà (2020-07)

 • Thời kỳ trước đổi mới, do nhận thức và hành động giản đơn, chủ quan, duy ý chí không xuất phát từ thực tiễn khách quan nên nhiều quy luật của thời kỳ quá độ, trong đó có quy luật về quan hệ sản xuất phải phù hợp với trình độ phát triển của lực lực lượng sản xuất chưa được Đảng ta nhận thức và vận dụng đúng đắn trong thực tiễn dẫn đến khủng hoảng kinh tế- xã hội. Từ 1986 ...

 • Bài trích


 • Đặng Dũng Chí, Lê Thị Thu Mai (2020-08)

 • Trong hệ thống các thiết chế, thể chế giải quyết vấn đề nhân quyền thì cơ quan nhân quyền quốc gia giữ một vị trí đặc biệt quan trọng. Bài viết tập trung làm rõ sự cần thiết của vấn đề việc xây dựng cơ quan nhân quyền quốc gia và chủ trương của Liên Hợp quốc về này. Đồng thời, bài viết cũng đề xuất những định hướng lớn trong việc xây dựng cơ quan nhân quyền quốc gia ở Việt Nam...