Phân quyền - Chính trị : [2181]

Subscribe to this collection to receive daily e-mail notification of new additions
Collection's Items (Sorted by Submit Date in Descending order): 1 to 20 of 2181
 • item.jpg
 • Bài trích


 •  (2023-06)

 • Bài viết phân tích những đặc trưng của nguyên tắc tập trung dân chủ, chỉ ra vai trò của các cá nhân trong thực hành nguyên tắc tập trung dân chủ, các yếu tố tác động tới ý chí cá nhân trong quá trình thực hành nguyên tắc và mối quan hệ giữa các nhóm yếu tố tác động đó.

 • item.jpg
 • Bài trích


 •  (2023-06)

 • Bài viết chỉ ra nội dung, ý nghĩa của Tuyên bố và Chương trình hành động Viên về quyền con người; Ba mươi năm hành động vì quyền con người trên thế giới và ở Việt Nam; Tăng cường hợp tác và tôn trọng khác biệt để thúc đẩy quyền con người.

 • item.jpg
 • Bài trích


 •  (2023-06)

 • Bài viết giới thiệu khái quát bản Chiến lược đối ngoại mới của Liên bang Nga: Chỉ ra nhận định về các xu hướng phát triển chính trên thế giới trong Chiến lược đối ngoại mới của Liên bang Nga; Vị thế của Liên bang Nga trên thế giới; Lợi ích quốc gia của Liên bang Nga; Mục tiêu của Liên bang Nga trong chính sách đối ngoại; Định hướng chính trị và địa lý của Liên bang Nga.

 • item.jpg
 • Bài trích


 •  (2023-06)

 • Bài viết đề cập tới những điểm mới về kiểm soát quyền lực ở Việt Nam trên ba phương diện: nhận thức, thể chế và hành động thực tiễn trong khoảng thời gian từ năm 2011 đến nay. Qua đó làm rõ những bước tiến trong kiểm soát quyền lực để góp phần xây dựng Đảng trong sạch, vững mạnh, xây dựng Nhà nước pháp quyền xã hội chủ nghĩa và nền dân chủ xã hội chủ nghĩa.

 • item.jpg
 • Bài trích


 •  (2023-06)

 • Bài viết phân tích những phát triển mới về nhận thức và lý luận; Cải cách tổ chức bộ máy đảng và nhà nước; Quản lý đất nước bằng pháp luật, xây dựng nhà nước pháp trị xã hội chủ nghĩa đặc sắc Trung Quốc; Tư tưởng phát triển lấy người dân làm trung tâm; Quản trị đảng nghiêm minh toàn diện. Từ đó rút ra một số nhận xét về quá trình cải cách mở cửa của Đảng Cộng sản Trung Quốc.

 • item.jpg
 • Bài trích


 •  (2023-04)

 • Bài viết phân tích một số khái niệm: Chiến lược; Cạnh tranh chiến lược; Đề cập tác động của Cạnh tranh chiến lược Mỹ - Trung Quốc đến cục diện thế giới cũng như đến Đông Nam Á.

 • item.jpg
 • Bài trích


 •  (2023-02)

 • Bài viết làm rõ vai trò và mối quan hệ tư duy, phương pháp chính trị và luận bàn về cách thức để thể hiện nền chính trị khoa học, cách mạng và tiến bộ của Việt Nam hiện nay.

Collection's Items (Sorted by Submit Date in Descending order): 1 to 20 of 2181