Phân quyền - Công nghệ : [934]

Subscribe to this collection to receive daily e-mail notification of new additions
Collection's Items (Sorted by Submit Date in Descending order): 1 to 20 of 934
 • item.jpg
 • Bài trích


 •  (2021-12)

 • Trong bài viết, tác giả tập trung phân tích các quy định pháp luật Việt Nam và thực trạng về việc bảo vệ dữ liệu cá nhân, đồng thời, đề xuất một số biện pháp nhằm bảo vệ dữ liệu cá nhân trong giai đoạn chuyển đổi số ở nước ta, góp phần tích cực vào việc bảo đảm cho hoạt động hội nhập.

 • item.jpg
 • Bài trích


 •  (2022-04)

 • Bài viết tập trung vào một số định hướng phát triển kinh tế số và chuyển đổi số của Lào củng như phân tích thực trạng phát triển kinh tế số và chuyển đổi số ở Lào trong thời gian vừa qua

 • item.jpg
 • Bài trích


 •  (2021-12)

 • Bài viết phân tích các tác động chính của của đại dịch COVID-19 lên công nghiệp hỗ trợ Việt Nam như làm đứt gãy chuỗi cung ứng, gây thiếu hụt nguyên liệu, thị trường thu hẹp, thu hút vốn đầu tư nước ngoài khó khăn, thiếu hụt nguồn lao động. Đồng thời bài viết cũng đưa ra giải pháp nhằm khắc phục hiện trạng nêu trên, đó là phục hồi và mở rộng chuỗi cung ứng, mở rộng thị trường và đầu tư, nâng cao công nghệ nhầm đáp ứng yếu cầu về chất lượng sản phẩm theo tiếu chuẩn quốc tế để chủ động trong sản xuất kinh doanh, nàng cao giá trị trong chuỗi giá trị và hướng đến xuất khẩu.

 • item.jpg
 • Bài trích


 •  (2022-07)

 • Bài viết bước đầu nghiên cứu và đề xuất sơ bộ một bộ chỉ số giúp nhìn nhận và đánh giá thực chất hơn về năng lực quản trị quốc gia Việt Nam dựa trên tiềm năng phát triển quốc gia số, năng lực cạnh tranh, với môi trường kinh doanh "công khai, minh bạch, cạnh tranh, hấp dẫn", đồng thời, góp phần nâng cao vị thế quốc gia cũng như bảo đảm chất lượng cuộc sống người dân luôn được cải thiện trong tương lai.

 • item.jpg
 • Bài trích


 •  (2022-02)

 • Trên cơ sở đánh giá những nhu cầu của văn phòng luật sư, công ty luật, bài viết chỉ ra sự hiện hữu của chuyển đổi số trong các hoạt động của văn phòng luật sư, công ty luật nhằm đề xuất một số khuyến nghị để tiếp tục phát huy những thành tựu này trên thực tế.

 • item.jpg
 • Bài trích


 •  (2022-07)

 • Mục đích của bài viết này là phản ánh sự phát triển mạnh mẽ nhưng gập ghềnh của tín dụng công nghệ (Fintech credit) trên thế giới - một kênh cung tín dụng năng động dựa trên các nền tảng số - bổ khuyết cho kênh tín dụng truyền thống đã quá lớn và cồng kềnh. Nghiên cứu này cũng chỉ ra một số ảnh hưởng tích cực những tiềm năng của tín dụng công nghệ đến tài chính toàn diện cũng như bất bình đẳng thu nhập.

 • item.jpg
 • Bài trích


 •  (2022-07)

 • Bài viết đề cập đến vấn đề về mua sắm trực tuyến và bảo mật dữ liệu cá nhân trong mua sắm trực tuyến; đồng thời đề xuất những biện pháp tăng cường việc bảo mật dữ liệu cá nhân trong mua sắm trực tuyến.

Collection's Items (Sorted by Submit Date in Descending order): 1 to 20 of 934