Phân quyền - Công nghệ : [384]

Subscribe to this collection to receive daily e-mail notification of new additions
Collection's Items (Sorted by Submit Date in Descending order): 1 to 20 of 384
 • TVQH_Chuyển giao công nghệ trong điều kiện hiện nay ở nước ta_TCCS.pdf.jpg
 • Tài liệu tham khảo khác


 • Nguyễn Thị Hương (2019-03-21)

 • Trong thời đại ngày nay, quan hệ kinh tế giữa các nước là vấn đề cần thiết và tất yếu trên cơ sở tận dụng lợi thế so sánh của từng nước nói riêng. Một trong vấn đề quan trọng của quan hệ kinh tế giữa các nước ngày nay đặc biệt giữa các nước tiên tiến, các nước đang phát triển với các nước nông nghiệp lạc hậu là vấn đề chuyển giao công nghệ (CGCN). Bài viết trình bày nguồn gốc ...

 • Luan an TS - Nguyen Van Thuy.pdf.jpg
 • Luận án


 • Nguyễn Văn Thủy;  Advisor:Ngô Thế Kế (2021)

 • Lần đầu tiên ở Việt Nam, khoáng talc của vùng Thanh Sơn, Phú Thọ đã được nghiên cứu có hệ thống về biến tính bề mặt và khả năng sử dụng làm chât độn gia cường cho vât liệu CSTN và lớp phủ bảo vệ chống ăn mòn và lớp phủ phồng nở chống cháy. Các kết quả của luận án có tác dụng định hướng khả năng ứng dụng khoáng talc trong công nghệ vật liệu polyme nói chung, khuyến khích các n...

 • TVQUYEN_toanvanluanan.pdf.jpg
 • Luận án


 • Từ Văn Quyền;  Advisor:Đái Thị Xuân Trang (2021)

 • Nghiên cứu đã phân lập được enzyme XO từ nguồn sữa bò địa phương có hoạt tính tương đương với hoạt tính của enzyme thương mại. Các điều kiện phù hợp cho hoạt động của enzyme XO đã được xác định. Cao chiết của 8 loại thảo dược ở đồng bằng sông Cửu Long đã được khảo sát khả năng ức chế enzyme XO. Cao chiết ethanol cỏ xước là một đối tượng mới đã được chứng minh có tác dụng ức ...

 • Luan An_Xao Tam Phan_PHI THI CAM MIEN.pdf.jpg
 • Luận án


 • Phan Thị Cẩm Miện;  Advisor:Chu Hoàng Hà (2021)

 • Nghiên cứu đã xác định được mối quan hệ di truyền và đa dạng di truyền các loài Xáo tam phân và một số loài thuộc chi Paramignya phân bố ở Việt Nam và so sánh với các loài khác trên thế giới. Đã xây dựng được CSDL về trình tự DNA cho loài Xáo tam phân và đăng ký ở ngân hàng gen thế giới, đồng thời bước đầu phát triển chỉ thị DNA làm nền tảng để phát triển DNA mã vạch. Gó...

 • LuanVan-ver8.pdf.jpg
 • Luận án


 • Võ Hoàng Liên Minh;  Advisor:Hoàng Quang, Hoàng Hữu Hạnh (2021)

 • Luận án đã đề xuất các quy tắc chuyển đổi bổ sung từ mô hình ER mở rộng sang OWL ontology, như: chuyển đổi tập thực thể yếu và mối quan hệ định danh, chuyển đổi mối quan hệ phản xạ, chuyển đổi các thành phần có yếu tố thời gian của mô hình TimeER,... Luận án đã đề xuất các quy tắc chuyển đổi bổ sung từ lược đồ lớp UML sang OWL ontology, bao gồm các quy tắc chuyển đổi cho...

 • 01_NG_NANG_HUNG_VAN_Toanvan_Luanan.pdf.jpg
 • Luận án


 • Nguyễn Năng Hùng Vân;  Advisor:Kanta Tachibana, Phạm Minh Tuấn (2021)

 • Luận án đề xuất phương pháp phân cụm dữ liệu bằng cách sử dụng đại số hình học bảo giác kết hợp với mô hình Markov ẩn để huấn luyện và nhận dạng. Cụ thể là: - Hàm mật độ xác suất của phân phối Gauss biểu diễn dữ liệu bằng cách tối ưu khoảng cách từ điểm đến vectơ trung bình và phân phối dữ liệu thường gom cụm với nhau dạng hình núi, tức là dữ liệu gần tâm được ph...

 • TVQH_Hội nhập quốc tế trong “kỷ nguyên số” và một số vấn đề đặt ra đối với Việt Nam_TCCS.pdf.jpg
 • Tài liệu tham khảo khác


 • Nguyễn Việt Lâm, Lê Trung Kiên (2021-06-05)

 • Thế giới đang bước vào “kỷ nguyên số” với đặc điểm, tính chất và sự tác động sâu rộng chưa từng có. Các quốc gia trong quan hệ quốc tế cũng đang điều chỉnh chính sách, chiến lược cho phù hợp với những chuyển động, tác động của kỷ nguyên số, trong đó có những nội dung về hội nhập quốc tế. Bài viết phân tích cơ hội và thách thức của các quốc gia trong hội nhập quốc tế trong kỷ nguyê...

 • LA_Nguyễn Xuân Dũng.pdf.jpg
 • Luận án


 • Nguyễn Xuân Dũng;  Advisor:Đoàn Văn Ban, Đỗ Thị Bích Ngọc (-)

 • Luận án đề xuất thuật toán REG (Reduce Equivalence Graph) rút gọn đồ thị dựa vào lớp tương đương của các đỉnh theo độ đo trung tâm trung gian. Thực hiện các thực nghiệm đánh giá tính hiệu quả và thời gian thực hiện của thuật toán đề xuất so với thuật toán gốc điển hình sử dụng độ đo trung tâm trung gian. (2). Đề xuất thuật toán FBC (Fast algorithm for Betweenness Centrality) cải tiến&#x...

 • LuanAn_LHLan.pdf.jpg
 • Luận án


 • Lương Thị Hồng Lan;  Advisor:Lê Hoàng Sơn, Nguyễn Long Giang (2021)

 • Luận án đề xuất hệ suy diễn mờ phức theo mô hình Mamdani (M-CFIS): Dựa trên mô hình hệ suy diễn mờ cổ điển Mamdani, luận án phát triển mô hình suy diễn Mamdani trên tập mờ phức. Tính mới của mô hình chính ở cách chọn toán tử tổ hợp, phương pháp xác định độ tăng trưởng luật và phương pháp giải mờ. Thêm nữa, các toán tử t-chuẩn, t-đối chuẩn mờ phức cũng được đề xuất và ứng dụng trong...

 • Luan an Tien sy Tran Huy Duong_Full.pdf.jpg
 • Luận án


 • Trần Huy Dương;  Advisor:Nguyễn Trường Thắng, Vũ Đức Thi (2021)

 • Luận án nghiên cứu và đề xuất các thuật toán khai phá các mẫu dãy có trọng số trong các Cơ sở dữ liệu dãy có khoảng cách thời gian, Cơ sở dữ liệu dãy định lượng có khoảng cách thời gian. Các đóng đóng góp mới của luận án cụ thể như sau: Đề xuất 01 thuật toán khai phá top-k mẫu dãy có trọng số với khoảng cách thời gian trong CSDL dãy có khoảng cách thời gian là TopKWFP. ...

 • LA_Nguyễn Thị Hội.pdf.jpg
 • Luận án


 • Nguyễn Thị Hội;  Advisor:Trần Đình Quế, Đàm Gia Mạnh (2021)

 • Luận án đề xuất mô hình biểu diễn bài viết của người dùng trên các mạng xã hội dựa trên năm thuộc tính: nội dung, thể loại, thẻ đánh dấu, quan điểm và cảm xúc • Đề xuất mô hình biểu diễn người dùng dựa trên ba hành vi: đăng bài viết, thích bài viết và tham gia nhóm trên mạng xã hội Đề xuất một độ đo tương tự xác định mức độ giống nhau giữa hai đối tượng có nhiều thuộc t...

 • Luan An-NCS Truong Duc Phuong.pdf.jpg
 • Luận án


 • Trương Đức Phương;  Advisor:Đỗ Văn Thành, Nguyễn Đức Dũng (2021)

 • Luận án đề xuất vấn đề và thuật toán phát hiện mẫu chuỗi (cổ điển) có tính đến khoảng cách thời gian xảy ra giữa các giao dịch trong các CSDL chuỗi định lượng có yếu tố thời gian, ở đó các thuộc tính định lượng và khoảng cách thời gian xảy ra giữa các giao dịch cũng được chuyển thành các thuộc tính mờ và khoảng cách thời gian mờ. Đề xuất vấn đề và thuật toán phát hiện luật chuỗi c...

 • NCLP12.21.Xac lap tu cach phap ly cho tri tue nhan tao.pdf.jpg
 • Bài trích


 • Bùi Thị Hằng Nga, Nguyễn Thảo Linh (2021)

 • Mặc dù trí tuệ nhân tạo (AI) mới được quan tâm gần đây tại Việt Nam, nhưng với những tiềm lực sẵn có, AI hứa hẹn phát triển vượt bậc trong tương lai ở nước ta. Để tận dụng triệt để những lợi thế mà AI mang lại cho nền kinh tế thì việc dự báo thách thức về mặt pháp lý cũng như trù liệu giải pháp giải quyết là việc nên làm. Theo đó, việc xác định rõ tư cách pháp lý cho...

 • DCPL6.21.Hoan thien PL tien ao VN.pdf.jpg
 • Bài trích


 • Trần Thị Thu Hằng (2021)

 • Tại nhiều quốc gia trên thế giới, tiền ảo đã được chấp nhận như một phương tiện để thanh toán và được thừa nhận là một sản phẩm hàng hoá dịch vụ đặc biệt. Còn ở Việt Nam, tiền ảo có được xác định là tài sản hợp pháp, được quy định là một phương tiện thanh toán hay không? Bài viết phân tích thực trạng pháp luật về vấn đề này, qua đó đưa ra một số gợi mở góp phần hoàn thi...

 • KTDB.14.5.21.Dai hoc so_chuyen doi so_VNam.pdf.jpg
 • Bài trích


 • Nguyễn Danh Nguyên, Đào Thanh Bình (2021-05)

 • Nhằm đáp ứng nhu cầu về nguồn nhân lực chất lượng cao cho phát triển kinh tế hội nhập, các trường đại học tại Việt Nam đang nỗ lực thay đổi căn bản và diện, trong đó có chuyển đổi số, hình thành đại học số (ĐHS). Bài viết khái quát những khái niệm, nội dung liên quan đến hình thành ĐHS, các cơ hội, thách thức và đưa ra một số khuyến nghị hướng tới thúc đẩy nhanh hơn quá trình chuy...

 • KTCATBD.589.5.21.Doi moi sang tao_Cach mang cong nghiep 4.0_VNam.pdf.jpg
 • Bài trích


 • Phan Huy Đường (2021-05)

 • Cách mạng công nghiệp 4.0 diễn ra với tốc độ nhanh và sức lan tỏa rộng khắp trên mọi mặt, mọi lĩnh vực của đời sống kinh tế, xã hội. Điều đặc biệt là trong bối cảnh này, Việt Nam đang phải thực hiện một số nhiệm vụ lớn, mang tính chiến lược để cơ cấu lại nền kinh tế, thúc đẩy tăng trưởng và thực hiện chuyển đổi mô hình tăng trưởng từ chủ yếu dựa theo chiều rộng sang phát triển...

Collection's Items (Sorted by Submit Date in Descending order): 1 to 20 of 384