Phân quyền - Công nghệ : [506]

Subscribe to this collection to receive daily e-mail notification of new additions
Collection's Items (Sorted by Submit Date in Descending order): 1 to 20 of 506
 • item.jpg
 • Bài trích


 • Huỳnh Thị Nam Hải, Huỳnh Thị Minh Hải (2021-11-01)

 • Bài viết phân tích quyền được lãng quên theo Quy định của Liên minh châu Âu; thực tiễn bảo vệ quyền tại Pháp. Từ đó, gợi mở những giải pháp pháp lý mà các lập pháp Việt Nam có thể nghiên cứu, xem xét trong quá trình hoàn thiện quy định pháp luật nước nhà.

 • item.jpg
 • Chuyên đề nghiên cứu


 • Đoàn Thanh Thọ (2022-08-06)

 • Bài viết trình bày các nội dung: 1. Luật hóa các các Nghị quyết của Đảng về Khoa học và Công nghệ; 2. Về đổi mới cơ chế quản lý, tổ chức, hoạt động KH&CN;3. Đổi mới hệ thống tổ chức KH&CN; 4. Đổi mới cơ chế hoạt động của các tổ chức KH&CN công lập; 6. Kiện toàn, nâng cao năng lực bộ máy quản lý nhà nước về KH&CN;

 • item.jpg
 • Chuyên đề nghiên cứu


 • Lê Như Quân (2022-08-06)

 • Bài viết trình bày về các nội dung như: Hình thành và phát triển doanh nghiệp KH&CN, doanh nghiệp công nghệ cao; Phát triển thị trường KH&CN; Phát triển toàn diện hệ sinh thái khởi nghiệp quốc gia; Kết quả triển khai Chỉ thị số 16/CT-TTg về tăng cường năng lực tiếp cận cuộc Cách mạng công nghiệp lần thứ 4; Tổ chức Sở hữu trí tuệ thế giới (WIPO) và nhóm chỉ số Công nghệ và Đổi mới sá...

 • item.jpg
 • Chuyên đề nghiên cứu


 • Lê Như Quân (2022-08-06)

 • Bài viết trình bày về các nội dung như: Kết quả đạt được giai đoạn 2016-2020; Đánh giá chung về kết quả hoạt động; Đánh giá về những thuận lợi cơ bản; Một số khó khăn vướng mắc.

 • item.jpg
 • Chuyên đề nghiên cứu


 • Phạm Hữu Duệ (2022-08-06)

 • Bài viết đề cập đến thành tựu sử dụng Quỹ Khoa học và công nghệ trong các lĩnh vực như: Trong lĩnh vực khoa học tự nhiên; lĩnh vực khoa học xã hội và nhân văn;Phát triển một số lĩnh vực liên ngành giữa khoa học tự nhiên với khoa học kỹ thuật và công nghệ, khoa học xã hội và nhân văn

 • item.jpg
 • Chuyên đề nghiên cứu


 • Trần Viết Cường (2022-08-06)

 • Bài viết trình bày một số nội dung như: Phát triển một số tổ chức KH&CN theo mô hình tiên tiến của thế giới; Phát triển các khu công nghệ cao, khu nông nghiệp ứng dụng công nghệ cao, khu công nghệ thông tin tập trung; Phát triển các phòng thí nghiệm trọng điểm quốc gia, phòng thí nghiệm chuyên ngành; Phát triển các cơ sở ươm tạo công nghệ, ươm tạo doanh nghiệp KH&CN

 • item.jpg
 • Chuyên đề nghiên cứu


 • Trần Viết Cường (2022-08-06)

 • Bài viết đề cập tới các nội dung như: Thông tin chung về Tập đoàn Hóa chất Việt Nam; Ngành nghề kinh doanh chính của Tập đoàn Hóa chất Việt Nam; Xây dựng quy chế KHCN của Tập đoàn; Xây dựng quy chế KHCN của Tập đoàn; Quản lý và sử dụng Quỹ phát triển KHCN; Khó khăn, vướng mắc

 • item.jpg
 • Chuyên đề nghiên cứu


 • Nguyễn Khánh Linh (2022-08-06)

 • Bài viết trình bày về các nội dung như: Pháp luật thuế thu nhập doanh nghiệp; Đánh giá chung; Một số khó khăn, tồn tại trong việc ban hành và thực hiện cơ chế khoán chi; Một số khó khăn, tồn tại trong việc ban hành và thực hiện các quy định về xây dựng dự toán và kinh phí quản lý nhiệm vụ KH&CN;Một số khó khăn, tồn tại trong việc xây dựng và thực hiện các quy định về thương mạ...

Collection's Items (Sorted by Submit Date in Descending order): 1 to 20 of 506