Phân quyền - Công nghệ : [574]

Subscribe to this collection to receive daily e-mail notification of new additions
Collection's Items (Sorted by Submit Date in Descending order): 1 to 20 of 574
 • item.jpg
 • Bài trích


 • Nguyễn Thị Long, Hoàng Minh Quang (2022)

 • Sự phát triển của nền kinh tế số tại Việt Nam mở ra nhiều cơ hội phát triển giao dịch điện tử cũng như đặt ra nhiều thách thức dối với cơ quan, doanh nghiệp và cá nhân. Tuy nhiên, quy định của pháp luật về bảo mật giao dịch điện tử ở nước ta hiện nay còn một số hạn chế. Trong phạm vi bài viết này, tác giả phân tích quy định của pháp luật về bảo mật trong các giai đoạn gi...

 • item.jpg
 • Bài trích


 • Đỗ Thanh Hương (2022-07)

 • Khoa học và công nghệ (viết tắt KH&CN) đóng góp đáng kê cho tăng trưởng và sức cạnh tranh của nền kinh tế, bảo đảm quốc phòng, an ninh, góp phần phòng chống thiên tai, bảo vệ môi trường, ứng phó với biến đổi khí hậu và phát triển bền vững. Bên cạnh đó, đổi mới sáng tạo và khởi nghiệp sáng tạo được thúc đẩy, lan tỏa trong xã hội. Bài báo phân tích thực trạng phát triển KH&CN tại ...

 • item.jpg
 • Bài trích


 • Trịnh Hữu Hoàng, Trần Thị Hiền (2022-06)

 • Bài viết trình bày việc ứng dụng công nghệ thông tin trong hoạt động của cơ quan nhà nước hướng tới phát triển chính phủ điện tử là xu thế tất yếu, là mô hình phổ biến của nhiều quốc gia. Thời gian qua, Đảng và Nhà nước ta đã và đang thực hiện mạnh mẽ chủ trương ứng dụng công nghệ thông tin nhằm cải cách hành chính, hiện đại hóa cơ quan chính phủ, xây dựng một chính phủ hiệu ...

 • item.jpg
 • Luận án


 • Phí Mạnh Cường;  Advisor:Nguyễn Thị Dung, Nguyễn Viết Tý (2022)

 • Luận án đã phân tích, đánh giá bản chất pháp lý của thương mại điện tử và phân tích nội dung cơ bản của pháp luật thương mại điện tử để làm cơ sở khoa học cho việc hoàn thiện pháp luật thương mại điện tử ở Việt Nam. Luận án đã phân tích, đánh giá về thương mại điện tử ở Uncitral về pháp luật thương mại điện tử ở một số nước trên thế giới để làm cơ sở thực tiễn cho việc&#...

Collection's Items (Sorted by Submit Date in Descending order): 1 to 20 of 574