Current filters:

*Use filters to refine the search results.

Search


Item hits:
  • Tài liệu tham khảo khác


  • TS. Nguyễn Vân Anh (2015-10)

  • Bài viết đề cập đến những điểm chưa phù hợp của Luật chuyển giao công nghệ, trong đó tập trung chủ yếu về khái niệm công nghệ, chuyển giao công nghệ được quy định trong Luật chuyển giao công nghệ và hướng sửa đổi nhằm góp phần hoàn thiện Luật chuyển giao công nghệ trong thời gian tới

  • -


  • Nguyễn Thị Vân (2014)

  • Trong xu thế toàn cầu hóa, hội nhập quốc tế, nền kinh tế thị trường đã khẳng định nhân tố tạo ra sức cạnh tranh của mỗi doanh nghiệp không chỉ là tài chính, công nghệ mà còn là tri thức. Tri thức là kho tàng của sự hiểu biết và các kỹ năng được tạo ra từ trí tuệ của con người.

  • Sách; Cẩm nang


  • - (2014)

  • This practical handbook draws on the experiences and practices of several legislatures. It is intended to help parliaments to take informed decisions when developing their capacity to publish records of plenary and committee proceedings. It will be of particular interest to parliaments that do not yet publish their proceedings regularly or on a timely basis. It should also serve those that are looking to identify best practices and deliver bett...