Current filters:

*Use filters to refine the search results.

Search


Item hits:
 • Luận án


 • Đỗ Thị Liên;  Advisor:Từ Minh Phương, Nguyễn Duy Phương (2020)

 • Luận án đề xuất độ đo tương tự cho lọc cộng tác dựa trên mô hình đồ thị. Độ đo tương tự đề xuất cho phép khai thác các mối quan hệ trực tiếp và bắc cầu giữa các đỉnh người dùng hoặc giữa các đỉnh sản phẩm trên đồ thị vào quá trình dự đoán và tư vấn, điều này giúp hạn chế ảnh hưởng của vấn đề thưa dữ liệu đánh giá. Đề xuất phương pháp lọc cộng tác dựa trên mô hình đồ...

 • Luận án


 • Nguyễn Thị Thu Hằng;  Advisor:Nguyễn Tiến Ban, Nguyễn Chiến Trinh (2020)

 • Luận án đã đề xuất các giải pháp mới về mặt lý thuyết và thông qua phân tích toán học và công cụ mô phỏng để đánh giá hiệu năng mạng cảm biến không dây đa sự kiện. Các kết quả nghiên cứu của luận án có thể giúp cho các nghiên cứu tiếp theo, cho việc thiết kế giao thức định tuyến và MAC cho mạng cảm biến không dây đa sự kiện ứng dụng trong ...

 • Luận án


 • Nguyễn Tường Thành;  Advisor:Lê Dũng, Phạm Thành Công (2020)

 • Luận án đề xuất được một mô hình ước lượng khung xương nhằm nâng cao hiệu quả nhận dạng các tư thế võ cổ truyền Việt Nam. Đề xuất được mô hình cơ bản cho việc đánh giá và chấm điểm các động tác võ cổ truyền dựa trên một số khớp xương cơ bản trên cơ thể người trong các bộ cơ sở dữ liệu võ cổ truyền Việt Nam.

 • Luận án


 • Bùi Thị Thanh Xuân;  Advisor:Thân Quang Khoát, Nguyễn Thị Oanh (2020)

 • Luận án đề xuất thuật toán tối ưu ngẫu nhiên GOPE giải bài toán MAP không lồi trong mô hình chủ đề thông qua sử dụng phân phối Bernoulli với tham số p thích hợp. Từ đó chúng tôi áp dụng GOPE để thiết kế thuật toán ngẫu nhiên Online-GOPE học mô hình chủ đề hiệu quả. Nghiên cứu đã sử dụng ngẫu nhiên Bernoulli với tham số p thích hợp, kết hợp với dùng hai biên ngẫu nhiên, chúng tôi ...

 • Bài trích


 • Nguyễn Văn Cương (2020-2)

 • Bài viết cung cấp thông tin về một số quan niệm phổ biến trên thế giới về thành phố thông minh cùng các tiêu chí nhận diện. Các tiêu chí nhận diện nhấn mạnh tới 6 thành tố của thành phố thông minh là môi trường thông minh, đời sống thông minh, nền kinh tế thông minh, di chuyển thông minh, chính quyền thông minh và cư dân thông minh. Trên cơ sở kinh nghiệm quốc tế, bài viết cũng đề xuất...

 • Luận án


 • Đoàn Thị Ngọc Hiền;  Advisor:Nguyễn Văn Khang, Đào Ngọc Chiến (2020)

 • Luận án đề xuất cấu trúc anten dệt sử dụng đế vải dành cho thẻ thụ động RFID sử dụng kỹ thuật uốn gấp khúc có kích thước nhỏ gọn, cấu trúc đơn giản, dễ chế tạo, chi phí thấp . Bên cạnh đó, luận án cũng đề xuất giải pháp thiết kế cấu trúc anten lượng cực thông thường, ứng dụng cho các thẻ RFID dạng dệt có hình dàng đặc biệt. Đề xuất cấu trúc anten sử dụng bề mặt dẫn từ nh...