Current filters:

*Use filters to refine the search results.

Search


 • previous
 • 1
 • next
Item hits:
 • Bài trích


 • Đặng Thị Phương Hoa (2020-05)

 • Trên cơ sở xen xét các lập luận ủng hộ và không ủng hộ đôi với các lý thuyết truyền thống trong xây dựng và phát triển khu công nghệ cao, bài viết đưa ra quan điểm mạnh đa dạng hóa trong lý thuyết cụm tổng hợp để phát triển các khu công nghệ cao phiên bản mới phù hợp với bối cảnh mới.

 • Bài trích


 • Đặng Thị Phương Hoa (2020-10)

 • Bài viết tổng hợp thực tiễn phát triển khu công nghệ cao ở các nền kinh tế phát triển và đang phát triển để xác định các yếu tố cần thiết bên trong khu công nghệ cao trong bối cảnh kinh tế ngày càng dựa trên đổi mới sáng tạo. Với quan điểm xây dựng và phát triển các khu khoa học là mang tính chủ quan, chủ yếu phụ thuộc vào các mục tiêu và công cụ chính sách, môi trường kinh d...

 • previous
 • 1
 • next