Current filters:

*Use filters to refine the search results.

Search


 • previous
 • 1
 • next
Item hits:
 • Luận án


 • Đỗ Thị Liên;  Advisor:Từ Minh Phương, Nguyễn Duy Phương (2019)

 • Luận án đề xuất độ đo tương tự cho lọc cộng tác dựa trên mô hình đồ thị. Độ đo tương tự đề xuất cho phép khai thác các mối quan hệ trực tiếp và bắc cầu giữa các đỉnh người dùng hoặc giữa các đỉnh sản phẩm trên đồ thị vào quá trình dự đoán và tư vấn, điều này giúp hạn chế ảnh hưởng của vấn đề thưa dữ liệu đánh giá. Đề xuất phương pháp lọc cộng tác dựa trên mô hình đồ...

 • Luận án


 • Đỗ Thị Liên;  Advisor:Từ Minh Phương, Nguyễn Duy Phương (2020)

 • Luận án đề xuất độ đo tương tự cho lọc cộng tác dựa trên mô hình đồ thị. Độ đo tương tự đề xuất cho phép khai thác các mối quan hệ trực tiếp và bắc cầu giữa các đỉnh người dùng hoặc giữa các đỉnh sản phẩm trên đồ thị vào quá trình dự đoán và tư vấn, điều này giúp hạn chế ảnh hưởng của vấn đề thưa dữ liệu đánh giá. Đề xuất phương pháp lọc cộng tác dựa trên mô hình đồ...

 • previous
 • 1
 • next