Current filters:

*Use filters to refine the search results.

Search


  • previous
  • 1
  • next
Item hits:
  • Luận án


  • Bùi Thị Duyên;  Advisor:Nguyễn Quốc Cường (-)

  • Luận án đã đề xuất và chế tạo được ba mẫu anten điều khiển búp sóng. Anten điều khiển búp sóng mảng pha với đặc điểm cấu trúc phẳng, hiệu suất cao, dễ chế tạo, giản đồ bức xạ hình dải quạt có độ rộng búp sóng theo phương quét hẹp: (1) Anten điều khiển búp sóng mảng pha có búp sóng hình dải quạt hẹp hoạt động ở tần số 2,45 GHz và 5,0 GHz. (2) Anten điều khiển búp sóng mảng&#x...

  • previous
  • 1
  • next