Current filters:

*Use filters to refine the search results.

Search


 • previous
 • 1
 • next
Item hits:
 • Bài trích


 • Nguyễn Huy Phòng (2018-03)

 • CMCN 4.0 là cuộc cách mạng dựa trên nền tảng công nghệ số và tích họp tất cả các công nghệ thông minh để tối ưu hóa quá trình, phương thức sản xuất gắn với các công nghệ đột phá như internet vạn vật (IoT), trí tuệ nhân tạo (AI), thực tế ảo (VR), tương tác thực tại - ảo (AR), mạng xã hội, điện toán đám mây, công nghệ di động, phân tích dữ liệu lớn...

 • Bài trích


 • Nguyễn Trọng Thắng (2018-06)

 • Việt Nam được đánh giá là một trong những thị trường viễn thông có tốc độ tăng trưởng nhanh nhất trong khu vực và trên thế giới trong suốt 10 năm qua. Trong đó, viễn thông, hạ tầng mạng lưới viễn thông, internet của Việt Nam được đánh giá là phát triển hiện đại, bao trùm rộng khắp, băng rộng tốc độ cao, hoạt động ổn định. Với việc phóng thành công hai vệ tinh lên quỹ đạo trái đất, Việt ...

 • Bài trích


 • Đặng Hoàng Linh, Phùng Khánh Chi (2018-06)

 • Một số kinh nghiệm đối với Việt Nam trong nâng cao chất lượng nguồn nhân lực. Để cải thiện chất lượng cho lao động Việt Nam, ngành giáo dục - đào tạo cần phải có những đổi mới sâu rộng trên nhiều cấp học. Với giáo dục phổ thông, cần cải cách nội dung và phương pháp giảng dạy theo hướng phát huy tư duy sáng tạo, khả năng tự học, tăng thời gian thực hành, nâng cao chất lượng ...

 • previous
 • 1
 • next