Current filters:

*Use filters to refine the search results.

Search


Item hits:
  • Tài liệu tham khảo khác


  • TS. Nguyễn Vân Anh (2015-10)

  • Bài viết đề cập đến những điểm chưa phù hợp của Luật chuyển giao công nghệ, trong đó tập trung chủ yếu về khái niệm công nghệ, chuyển giao công nghệ được quy định trong Luật chuyển giao công nghệ và hướng sửa đổi nhằm góp phần hoàn thiện Luật chuyển giao công nghệ trong thời gian tới

  • Báo cáo


  • USAID (2019)

  • Chương ADS mới này thiết lập các chỉ thị chính sách bắt buộc và các thủ tục cần thiết cho hệ thống quản lý hiệu suất USAID, cho các vị trí Cấp cao và Chuyên gia Kỹ thuật Khoa học (SL / ST). Các chỉ thị chính sách và các thủ tục cần thiết cho các thành viên Dịch vụ điều hành cao cấp (SES) của USAID, được mô tả trong ADS 421, Hệ thống quản lý hiệu suất dịch vụ điều hành ca...