Current filters:

*Use filters to refine the search results.

Search


 • previous
 • 1
 • next
Item hits:
 • Bài trích


 • Hoàng Xuân Long, Hoàng Lan Chi (2020-05)

 • Các nước đang phát triển không thể chỉ trông cậy vào lý luận dựa trên kinh nghiệm của các nước phát triển đê rút ngắn khoảng cách tụt hậu vù tiến tới bắt kịp các nước phát triển trong quan hệ gắn kết khoa học - công nghệ với kinh tế. Thực tế thành công của Đài Loan, Trung Quốc... đã chỉ ra các nền kinh tế đang phát triển cần thiết và có thể đi lên bằng những sáng kiến riêng của&#x...

 • Bài trích


 • Hoàng Xuân Long, Hoàng Lan Chi (2022-01)

 • Các nước đi sau muốn dựa vào công nghệ nhập từ bên ngoài để phát triển sẽ phải giải quyết một số vấn đề như: có được trong tay công nghệ nhập từ bên ngoài, ứng dụng được công nghệ nhập vào sản xuất, sử dụng công nghệ nhập tạo ra sản phẩm cạnh tranh trên thị trường bên ngoài, đổi mới và phát triển công nghệ nhập bản ra bên ngoài. Điều này đã được khẳng định qua thực tế phát triển&#...

 • previous
 • 1
 • next