Current filters:

*Use filters to refine the search results.

Search


Item hits:
 • Bài trích


 • Nguyễn Thị Thu Hương (2015)

 • Trong những năm qua, Việt Nam có tốc độ tăng trưởng kinh tế cao liên tục, tương ứng với tốc độ tăng trưởng đầy ấn tượng khoảng 7%/năm trong hai thập kỷ vừa qua. Có nhiều yếu tố quyết định sự tăng trưởng về năng suất lao động và động lực quan trọng duy nhất quyết định sự gia tăng về năng suất chính là đổi mới sáng tạo mà cụ thể hơn là sáng tạo về công nghệ

 • Bài trích


 • Phạm Hoài Huấn (2019-06)

 • Giao dịch Grab mua lại hoạt động kinh doanh của Uber đầu năm 2018 đã gây nên những xáo trộn trong lĩnh vực vận chuyển hành khách bằng ô tô dưới 9 chỗ và mô tô. Đồng thời, nó cũng đặt ra câu hỏi liệu giao dịch này có phải là hành vi tập trung kinh tế theo quy định của pháp luật cạnh tranh Việt Nam hay không? Trên cơ sở đó, ngày 17/6/2019 Hội đồng Cạnh tranh đã có quyết đị...

 • Tài liệu tham khảo khác


 • Cục Thông tin Khoa học và Công nghệ Quốc gia (2015-02)

 • Cung cấp những khái niệm và định nghĩa đã được công nhận rộng rãi về Dữ liệu lớn, cũng như việc tạo ra và sử dụng dữ liệu trong các lĩnh vực ứng dụng của nền kinh tế. Tiếp theo tài liệu mô tả các cách thức khai thác dữ liệu như một nguồn lực thúc đẩy tăng trưởng kinh tế và phát triển bền vững, và trong phần cuối, tài liệu đề cập đến các vấn đề chính sách chủ yếu trong hoạch&#...

 • Bài trích


 • Phạm Ngọc Sơn (2021-03-10)

 • Năm 2016, chỉ số đổi mới sáng tạo toàn cầu của Việt Nam đứng thứ 59 trên tổng số 129 quốc gia và nền kinh tế thì năm 2020 đã tăng 17 bậc, đứng thứ 42 trên tổng số 131 quốc gia và nền kinh tế, đứng đầu trong 29 nền kinh tế có cùng mức thu nhập. Trong bối cảnh khó khăn chung khi các nền kinh tế trên thế giới đều bị ảnh hưởng nặng nề bởi đại dịch Covid-19, việc duy trì ...

 • Bài trích


 • Đặng Thị Phương Hoa (2020-10)

 • Bài viết tổng hợp thực tiễn phát triển khu công nghệ cao ở các nền kinh tế phát triển và đang phát triển để xác định các yếu tố cần thiết bên trong khu công nghệ cao trong bối cảnh kinh tế ngày càng dựa trên đổi mới sáng tạo. Với quan điểm xây dựng và phát triển các khu khoa học là mang tính chủ quan, chủ yếu phụ thuộc vào các mục tiêu và công cụ chính sách, môi trường kinh d...

 • Bài trích


 • Hoàng Xuân Long, Hoàng Lan Chi (2020-05)

 • Các nước đang phát triển không thể chỉ trông cậy vào lý luận dựa trên kinh nghiệm của các nước phát triển đê rút ngắn khoảng cách tụt hậu vù tiến tới bắt kịp các nước phát triển trong quan hệ gắn kết khoa học - công nghệ với kinh tế. Thực tế thành công của Đài Loan, Trung Quốc... đã chỉ ra các nền kinh tế đang phát triển cần thiết và có thể đi lên bằng những sáng kiến riêng của&#x...