Current filters:

*Use filters to refine the search results.

Search


 • previous
 • 1
 • next
Item hits:
 • Bài trích


 • Nguyễn Thị Thu Hương (2015)

 • Trong những năm qua, Việt Nam có tốc độ tăng trưởng kinh tế cao liên tục, tương ứng với tốc độ tăng trưởng đầy ấn tượng khoảng 7%/năm trong hai thập kỷ vừa qua. Có nhiều yếu tố quyết định sự tăng trưởng về năng suất lao động và động lực quan trọng duy nhất quyết định sự gia tăng về năng suất chính là đổi mới sáng tạo mà cụ thể hơn là sáng tạo về công nghệ

 • Bài trích


 • Phạm Hoài Huấn (2019-06)

 • Giao dịch Grab mua lại hoạt động kinh doanh của Uber đầu năm 2018 đã gây nên những xáo trộn trong lĩnh vực vận chuyển hành khách bằng ô tô dưới 9 chỗ và mô tô. Đồng thời, nó cũng đặt ra câu hỏi liệu giao dịch này có phải là hành vi tập trung kinh tế theo quy định của pháp luật cạnh tranh Việt Nam hay không? Trên cơ sở đó, ngày 17/6/2019 Hội đồng Cạnh tranh đã có quyết đị...

 • Tài liệu tham khảo khác


 • Cục Thông tin Khoa học và Công nghệ Quốc gia (2015-02)

 • Cung cấp những khái niệm và định nghĩa đã được công nhận rộng rãi về Dữ liệu lớn, cũng như việc tạo ra và sử dụng dữ liệu trong các lĩnh vực ứng dụng của nền kinh tế. Tiếp theo tài liệu mô tả các cách thức khai thác dữ liệu như một nguồn lực thúc đẩy tăng trưởng kinh tế và phát triển bền vững, và trong phần cuối, tài liệu đề cập đến các vấn đề chính sách chủ yếu trong hoạch&#...

 • previous
 • 1
 • next