Current filters:

*Use filters to refine the search results.

Search


  • previous
  • 1
  • next
Item hits:
  • Bài trích


  • Lê Mạnh Hùng (2022-02)

  • Các công nghệ mới đang phát triển một cách đáng kể và nhanh chóng với những ảnh hưởng to lớn đến mọi khía cạnh của cuộc sống. Do vậy, các nhà hoạch định chính sách cần có tư duy và tầm nhìn dài hạn trong điều hành nền kinh tế. 4.0 vào của mọi quốc gia đều phải đối mặt với nhiều thách thức trong việc áp dụng công nghệ nông nghiệp. Mỗi quốc gia sẽ có những thách thức riêng phụ thuộc...

  • previous
  • 1
  • next