Current filters:

*Use filters to refine the search results.

Search


 • previous
 • 1
 • next
Item hits:
 • Bài trích


 • Phan Huy Đường (2021-05)

 • Cách mạng công nghiệp 4.0 diễn ra với tốc độ nhanh và sức lan tỏa rộng khắp trên mọi mặt, mọi lĩnh vực của đời sống kinh tế, xã hội. Điều đặc biệt là trong bối cảnh này, Việt Nam đang phải thực hiện một số nhiệm vụ lớn, mang tính chiến lược để cơ cấu lại nền kinh tế, thúc đẩy tăng trưởng và thực hiện chuyển đổi mô hình tăng trưởng từ chủ yếu dựa theo chiều rộng sang phát triển...

 • Bài trích


 • Phan Huy Đường (2021-10)

 • Tháng 12/2011, hội nghị về biến đổi khí hậu tại Nam Phi với 194 nước tham gia đã nhất trí thành lập Quỹ Khí hậu xanh và thực hiện các bước mới nhằm giảm phát thải khí nhà kính sau năm 2020. Hiện nay, nhằm giảm thiểu và thích ứng với biến đổi khí hậu, các quốc gia đang nỗ lực tìm kiếm các giải pháp trong việc sử dụng các nguồn năng lượng tái tạo, như năng lượng gió, mặt ...

 • previous
 • 1
 • next