Current filters:

*Use filters to refine the search results.

Search


Item hits:
 • Tài liệu tham khảo khác


 • Cục Thông tin Khoa học và Công nghệ Quốc gia (2010-04)

 • Thông tin về 6 công nghệ mà Hội đồng tình báo quốc gia Mỹ cho rằng có tầm quan trọng hàng đầu, có khả năng tác động sâu sắc, rộng lớn và quyết định với sức mạnh quốc gia của Mỹ từ nay đến 2015 đó là công nghệ: Gen-trị liệu; Sản xuất nhiên liệu sinh học và các hóa chất dựa trên sinh học, Vật liệu tích trữ năng lượng; Than sạch; Chế tạo robot dịch vụ; Internet liên kết mọi vật...

 • Tài liệu tham khảo khác


 • Cục Thông tin Khoa học và Công nghệ Quốc gia (2011-12)

 • Cung cấp thông tin tổng quát về những thay đổi và các xu hướng diễn ra đối với các tổ chức nghiên cứu công của các nước trên thế giới. Gồm các định hướng, các sắp xếp các tổ chức, quy định về thể chế, các phương thức tài trợ và sự phát triển nguồn nhân lực cho các tổ chức nghiên cứu công. Từ đó khuyến nghị cho việc hoạch định chính sách nghiên cứu công của Việt Nam.

 • Tài liệu tham khảo khác


 • Cục Thông tin Khoa học và Công nghệ Quốc gia (2013-06)

 • Giới thiệu những tiến bộ công nghệ nano mà thế giới đã đạt được trong thập kỷ trước, khám phá cơ hội về phát triển công nghệ nano ở Hoa Kỳ và trên toàn thế giới thập kỷ tiếp theo. Tóm tắt những thành tựu đạt với những số liệu đầu tư nghiên cứu và phát triển công nghệ nano kể từ năm 2000, mô tả những mục tiêu được kỳ vọng đối với nghiên cứu và phát triển công nghệ nano trong&...

 • Tài liệu tham khảo khác


 • Cục Thông tin Khoa học và Công nghệ Quốc gia (2014-04)

 • Khẳng định tầm quan trọng của việc ứng dụng công nghệ sinh học hiện đại trong sản xuất lương thực, đồng thời đề cập tới những rủi ro tiềm ẩn đối với sức khỏe con người và môi trường từ việc ứng dụng sinh vật biến đổi gen trong cung ứng thực phẩm. Đưa ra những hướng dẫn đánh giá tác động của sinh vật và thực phẩm biến đổi gen đối với sức khỏe con người và môi trường.

 • Tài liệu tham khảo khác


 • Cục Thông tin Khoa học và Công nghệ Quốc gia (2013-10)

 • Tổng quan về cải cách thể chế và các sáng kiến thúc đẩy hoạt động chuyển giao công nghệ ; chuyển giao công nghệ trong phòng thí nghiệm liên bang và các trường đại học của Hoa Kỳ. Kết luận và khuyến nghị đối với chính sách khoa học và công nghệ của Việt Nam.