Current filters:

*Use filters to refine the search results.

Search


Item hits:
 • Bài trích


 • Ngô Phúc Hạnh, Vũ Thị Tâm; Nguyễn Thị Thu (2019-06)

 • Tại Việt Nam, việc phát triển dịch vụ logistics là một nhu cầu cấp bách, vì đó sẽ là một ngành dịch vụ đem lại giá trị gia tăng cao, gắn kết các dịch vụ logistic với phát triển hàng hóa, xuất nhập khẩu và thương mại, phát triển hạ tầng giao thông vận tải và các lĩnh vực, ngành nghề khác. Bài viết tập trung vào việc nghiên cứu thực trạng ứng dụng trí tuệ nhân tạo vào ngành logistics trê...

 • Tài liệu tham khảo khác


 • Nguyễn Thanh Thủy, Hà Quang Thụy; Phan Xuân Hiếu, Nguyễn Trí Thành (2018-08-21)

 • Trí tuệ nhân tạo hiện đang phát triển với tốc độ “hàm mũ”, có nhiều đóng góp quan trọng vào sản xuất, kinh doanh, dịch vụ và đời sống con người. Tuy nhiên, Trí tuệ nhân tạo là một lĩnh vực rất phức tạp và cũng tạo ra nhiều thách thức rất đáng lo ngại. Hiểu biết đúng về Trí tuệ nhân tạo để nắm bắt đúng và kịp thời các cơ hội và thách thức từ Trí tuệ nhân tạo là rất cần th...

 • Bài trích


 • Thành Nam, Khôi Nguyên, Công Minh, Tiến Thắng (2021-03-10)

 • Sự phát triển của các công nghệ, như Internet vạn vật (IoT), trí tuệ nhân tạo (AI), điện toán đám mây (Cloud computing), công nghệ chuỗi khôi (blockchain), thực tế ảo (VR) cũng như các phương tiện truyền thông xã hội,... đã tạo ra những điều tưởng chừng như không thể, khiến thế giới thay đổi nhanh hơn bao giờ hết. Bài viết đi sâu vào phân tích tình hình và kết quả diễn ra chuyển đổi số hiện nay....

 • Bài trích


 • Đào Bá Minh, Lê Xuân Tùng; Đậu Nguyễn Yến Nhi (2020-10)

 • Năm 2013, "Cách mạng công nghiệp lần thứ tư" (sau đây gọi tắt là Cách mạng công nghiệp 4.0) bắt đầu nổi lên từ nước Đức, mở ra một cuộc cách mạng so với sự ra đời của công nghệ thực tế ảo, in 3D, trí tuệ nhân tạo, Internet vạn vật... Các thiết chế quốc tế có sức ảnh hưởng lớn đến nền kinh tế và thương mại thế giới như Tổ chức Thương mại thế giới (WTO) cũng như từng quốc&...

 • Bài trích


 • Cục Thông tin Khoa học và Công nghệ Quốc gia (2021)

 • Tổng luận “Những cân nhắc chính sách thúc đẩy phát triển trí tuệ nhân tạo” đề cập đến bối cảnh phát triển trí tuệ nhân tạo (TTNT) và nêu bật các vấn đề chính sách quan trọng. Mục tiêu hướng đến là cung cấp kiến thức về TTNT và nhấn mạnh đến việc đẩy mạnh đối thoại rộng rãi các vấn đề chính sách quan trọng như phát triển thị trường lao động và nâng cao kỹ năng trong kỷ nguyên số;&...

 • Bài trích


 • Cục Thông tin Khoa học và Công nghệ Quốc gia (2020)

 • Tổng luận này tập hợp dữ liệu về bằng sáng chế, thương hiệu và ấn phẩm khoa học của các công ty đầu tư Nghiên cứu và phát triển (NC&PT) hàng đầu thế giới để làm sáng tỏ vai trò của họ trong việc định hình tương lai của công nghệ và đặc biệt là AI. Đối tượng mục tiêu của nghiên cứu này khá đa dạng: từ cộng đồng khoa học đến đại diện của ngành, từ các nhà thực hành đến các&...

 • Bài trích


 • Dương Quỳnh Hoa (2020-05)

 • Trí tuệ nhân tạo đang ngày càng tích hợp liền mạch vào cuộc sống hàng ngày của con người; tác động đến nhiều khía cạnh của xã hội và công nghiệp, từ khám phá khoa học, chăm sóc sức khỏe và chẩn đoán y tế đến chính phủ điện tử, các thành phố thông minh, lĩnh vực bán lẻ, giao thông vận tải, định giá... Sự phát triển như vũ bão của máy móc cũng đồng thời làm phát sinh một số thách&#x...