Current filters:

*Use filters to refine the search results.

Search


Item hits:
 • Tài liệu dịch


 • The National Assembly (2008-11-13)

 • This Law provides for hi-tech activities and policies and measures to encourage and promote hi-tech activities.

 • Sách


 • TSKH. Phan Xuân Dũng (2004-04)

 • Cuốn sách giới thiệu về khái niệm chuyển giao công nghệ, đánh giá khái quát tình hình chuyển giao công nghệ một số nước trên thế giới, thực trạng ở Việt Nam và đề xuất các quan điểm tư tưởng chỉ đạo để nâng cao hiệu quả chuyển giao công nghệ ở Việt Nam trong thời gian tới.

 • Tài liệu dịch


 • The National Assembly (2006-11-29)

 • This Law provides for the transfer of technologies in Vietnam, from Vietnam to abroad and from abroad into Vietnam; rights and obligations of organizations and individuals engaged in technology transfer activities; competence of state management agencies; and measures to encourage and promote technology transfer.

 • Báo cáo


 • - (2007-12-06)

 • Bài viết nêu lên con đường du nhập công nghệ, những bài học và kinh nghiệm rút ra từ việc tích lũy công nghệ của Trung Quốc