Current filters:

*Use filters to refine the search results.

Search


Item hits:
  • Tạp chí


  • - (2006-05)

  • Chuyên đề tập trung trao đổi về các vấn đề: Vai trò của nhà nước trong việc thúc đẩy chuyển giao công nghệ; các loại công nghệ cấm chuyển giao; hợp đồng chuyển giao công nghệ; biện pháp khuyến khích, thúc đẩy chuyển giao công nghệ; quy định nào cho việc thu hút chuyển giao công nghệ và đảm bảo môi trường cạnh tranh; biện pháp xử lý khi công nghệ được chuyển giao bị quyền của bên thứ ...

  • Sách


  • Cục Thông tin khoa học và công nghệ Quốc gia (2005)

  • Tài liệu đã đưa ra các xu thế phát triển khoa học và công nghệ hiện nay; phát triển công nghiệp công nghệ cao; thách thức và vận hội trong chính sách khoa học và đổi mới; khoa học và công nghệ của các nước.