Current filters:

*Use filters to refine the search results.

Search


Item hits:
 • Sách


 • Cục Thông tin khoa học và công nghệ Quốc gia (2015)

 • Tài liệu đề cập đến định hướng phát triển khoa học và công nghệ; quản lý nhà nước về khoa học và công nghệ; tiềm lực khoa học và công nghệ; phát triển thị trường khoa học và công nghệ và khởi nghiệp bằng đổi mới sáng tạo; kết quả hoạt động khoa học và công nghệ; giải thưởng khoa học và công nghệ.

 • Bài trích


 • Đoàn Văn Hà (2020-04)

 • Hợp tác quốc tế về khoa học và công nghệ (KHCN) đã trở thành một yếu tố quan trọng trong kinh tế đối ngoại và phát triển kinh tế - xã hội của nước ta trong giai đoạn hiện nay. Nó là nguồn lực to lớn, cầu nối, kênh dẫn không thể thiếu được đốì với hoạt động KHCN trong nước. Tuy nhiên, bên cạnh những quả đạt được thì hoạt động này vẫn còn những hạn chế nhất định, cần thực hiện ...

 • Tài liệu tham khảo khác


 • Cục Thông tin Khoa học và Công nghệ Quốc gia (2017-03)

 • Tài liệu đề cập đến bức tranh tổng thể về nền NNCNC trong quá trình hội nhập quốc tế cho các nhà quản lý, các nhà hoạch định chính sách và các nhà nghiên cứu… với mong muốn sẽ đáp ứng được nhu cầu thông tin cần thiết cho việc xây dựng kế hoạch phát triển nông nghiệp công nghệ cao trong tương lai của Việt Nam.

 • Bài trích


 • Phạm Thị Thu Hà, Nguyễn Ngọc Anh (2020-07)

 • Một trong những giải pháp phát triển bền vững năng lượng Việt Nam trong tương lai đó là từng bước đa dạng hóa nguồn cung năng lượng, khơi mở nguồn điện dựa trên các nguồn năng lượng tái tạo mà Việt Nam có tiềm năng, đặc biệt là gió, năng lượng mặt trời. Bài viết tập trung phân tích thực trạng, phát hiện những vấn đề còn tồn tại, thách thức mà chúng ta phải đối mặt, để từ đó đưa ra ...

 • Tài liệu tham khảo khác


 • Phạm Thành Công (2020-07)

 • Marketing đóng vai trò quan trọng trong hoạt động bán lẻ, đặc biệt là khi sử dụng các công cụ điện tử và có sự kết nối internet. Bài viết đưa ra quan niệm và ứng dụng về marketing điện tử nhằm đánh giá hoạt động bán lẻ ở Việt Nam trong thời gian qua.

 • Bài trích


 • Nguyễn Thị Phương (2020-04)

 • Nghiên cứu xem xét giá trị chuyển giao công nghệ và khả năng cung công nghệ tại các doanh nghiệp chế biến, chế tạo của Việt Nam từ năm 2012 đến 2016. Các kết quả thực nghiệm chỉ ra ba điểm quan trọng. Thứ nhất, tổng giá trị chuyển giao công nghệ có xu hướng tăng từ 5,02 nghìn tỷ đồng năm 2012 lên 6,92 nghìn tỷ đồng năm 2016. Thứ hai, nguồn cung cấp công nghệ của các doanh nghiệp...

 • Bài trích


 • Phạm Ngọc Sơn (2021-03-10)

 • Năm 2016, chỉ số đổi mới sáng tạo toàn cầu của Việt Nam đứng thứ 59 trên tổng số 129 quốc gia và nền kinh tế thì năm 2020 đã tăng 17 bậc, đứng thứ 42 trên tổng số 131 quốc gia và nền kinh tế, đứng đầu trong 29 nền kinh tế có cùng mức thu nhập. Trong bối cảnh khó khăn chung khi các nền kinh tế trên thế giới đều bị ảnh hưởng nặng nề bởi đại dịch Covid-19, việc duy trì ...