Current filters:

*Use filters to refine the search results.

Search


Item hits:
 • Bài trích


 • Vũ Mai Chi, Tống Thùy Trang (2020-10)

 • Bài viết đề cập đến tổng quan về vi kỹ thuật số và mô hình vi kỹ thuật số tại một số quốc gia; Thực trạng phát triển vi thanh toán số tại Việt Nam thời gian qua; một số khuyến nghị phát triển vi kỹ thuật số tại Việt Nam.

 • Luận án


 • Đinh Thị Thùy Linh;  Advisor:Cù Chí Lợi, Phạm Cao Cường (2021)

 • Luận án tổng hợp và khái quát các cơ sở lý luận về sự hình thành và phát triển của KCNC, nghiên cứu thực tiễn phát triển các khu công nghệ cao (KCNC) ở một số khu vực trên thế giới. - Xác định, phân tích, làm rõ sự phát triển của KCNC ở Hoa Kỳ về số lượng, chất lượng, và các nhân tố tác động đến sự phát triển đó. Đề xuất, khuyến nghị một số điều chỉnh dựa trên sư...

 • Báo cáo


 • Cục Thông tin Khoa học và Công nghệ Quốc gia (2019)

 • Tổng quan nhằm cung cấp cho bạn đọc thông tin khái quát về Bộ chỉ số GII, Báo cáo Chỉ số GII 2019, kết quả Chỉ số GII của Việt Nam trong giai đoạn 2012-2019, so sánh kết quả GII của Việt Nam với một số nước lựa chọn. Tổng luận cũng đưa ra một số khuyến nghị chính sách sử dụng GII như một công cụ chính sách ĐMST phù hợp với Việt Nam, để có căn cứ xây dựng các giải pháp và...

 • Bài trích


 • Nguyễn Danh Nguyên, Đào Thanh Bình (2021-05)

 • Nhằm đáp ứng nhu cầu về nguồn nhân lực chất lượng cao cho phát triển kinh tế hội nhập, các trường đại học tại Việt Nam đang nỗ lực thay đổi căn bản và diện, trong đó có chuyển đổi số, hình thành đại học số (ĐHS). Bài viết khái quát những khái niệm, nội dung liên quan đến hình thành ĐHS, các cơ hội, thách thức và đưa ra một số khuyến nghị hướng tới thúc đẩy nhanh hơn quá trình chuy...

 • Chuyên đề nghiên cứu


 • Nguyễn Phương Tuấn, Nguyễn Thị Kim Anh; Vương Quốc Thắng, Nguyễn Quang Hùng; Lê Hồng, Lê Hà Vũ; Ngô Trung Tại, Phạm Thanh Nhàn (2021-10)

 • Báo cáo gồm 5 chương, khẳng định việc chuyển đổi số không chỉ để Chính phủ tăng cường quản lý đất nước mà các doanh nghiệp, cơ sở sản xuất kinh doanh cũng phải đổi mới mô hình sản xuất, kinh doanh để chuyển dần sang các hoạt động kinh doanh trên các nền tảng số, tìm kiếm thêm thị trường, cắt giảm chi phí và nâng cao hiệu quả hoạt động, khả năng cạnh tranh, thích ứng với bối cảnh mới&#x...

 • Bài trích


 • Nguyễn Thị Hoài Lê (2021-03)

 • Cùng với sự phát triển của thị trường các dịch vụ tài chính, nhu cầu ứng dụng công nghệ thông tin và thực hiện mọi thao tác chỉ "một chạm" từ điện thoại thông minh hay máy bảng đang làm Fintech trở nên ngày càng được ưa chuộng trên khắp thế giới, Việt Nam cũng không nằm ngoài xu hướng này. Tuy nhiên, Fintech có phát triển đúng với tiềm năng hay không còn phụ thuộc vào nhiều yếu t...