Current filters:

*Use filters to refine the search results.

Search


Item hits:
 • Báo cáo


 • Ngân hàng Thế giới (2022-05)

 • Báo cáo chính sách chỉ ra những lợi ích quan trọng mà Chính phủ số có thể đem lại cho Chính phủ và người dân của quốc gia, đặc biệt là sự cần thiết phải chuyển đổi Chính phủ số tại Việt Nam, đồng thời chỉ ra nhu cầu và cách thức hoạch định chiến lược xác định ưu tiên và lộ trình nhằm đem lại kết quả Chính phủ số và tạo điều kiện để Việt Nam gặt hái được những lợi ích đó....

 • Bài trích


 • Trần Thăng Long, Trương Thị Nho (2022-04)

 • Chữ ký số là một phương thức xác nhận nhanh chóng, an toàn và được pháp luật thừa nhận giá trị pháp lý. Nhưng việc sử dụng chữ ký số ở Việt Nam vẫn còn gặp một số trở ngại nhất định. Trong phạm vi bài viết này, tác giả tập trung phân tích khái niệm chữ ký số, một số quy định pháp luật về chữ ký số, thực tiễn áp dụng các quy định này, bất cập và đưa ra một số kiến ng...

 • Bài trích


 • Vũ Thị Thương, Hoàng Thị Hương (2022-01)

 • Thúc đẩy ứng dụng công nghệ 4.0 trong nông nghiệp, đặc biệt là trong lĩnh vực trồng trọt, nhằm nâng cao năng suất và chất lượng hàng hóa nông sản là ưu tiên hàng đầu của cả nước phát triển và đang phát triển. Các xu hướng lớn trong việc thúc đẩy sự phát triển nông nghiệp 4.0 trong lĩnh vực trồng trọt có thể được thống kê theo các nhóm công nghệ chính như: Các hệ thống thiết bị máy móc&...

 • Bài trích


 • Tạp chí điện tử Kinh tế dự báo (2022-02-06)

 • Bài viết phân tích trong 5-10 năm tới, Việt Nam sẽ trở thành một quốc gia chuyển đổi số nhanh chóng. Chuyển đổi số len lỏi vào từng ngõ ngách của cuộc sống, mọi mặt của xã hội sẽ thay đổi. Cũng trong 10 năm tới, Việt Nam sẽ rất khác so với hiện tại, vì khi đó cuộc sống số sẽ song hành với cuộc sống thực tại.

 • Bài trích


 • Nguyễn Thành Minh Chánh (2021-04-08)

 • Bài viết phân tích những vấn đề lý luận về chứng cứ điện tử; pháp luật về chứng cứ điện tử tại Việt Nam trong giai đoạn hiện nay. Từ đó, phân tích định hướng và giải pháp hoàn thiện pháp luật về chứng cứ điện tử tại Việt Nam.

 • Luận án


 • Nguyễn Thanh Tuấn;  Advisor:Trần Đăng Bộ, Hoàng Văn Phai (2021)

 • Luận án đã xây dựng, phân tích, làm rõ quan niệm trung tâm, xác định tiêu chí đánh giá và các yếu tố ảnh hưởng đến quá trình phát triển thị trường công nghệ cao ở Việt Nam dưới góc độ Kinh tế chính trị; đồng thời luận án tiến hành khảo cứu kinh nghiệm của 3 quốc gia có thị trường công nghệ cao phát triển trên thế giới là Trung Quốc, CHLB Đức và Israen. Qua đó, rút ra một số ...

 • Luận án


 • Phí Mạnh Cường;  Advisor:Nguyễn Thị Dung, Nguyễn Viết Tý (2022)

 • Luận án đã phân tích, đánh giá bản chất pháp lý của thương mại điện tử và phân tích nội dung cơ bản của pháp luật thương mại điện tử để làm cơ sở khoa học cho việc hoàn thiện pháp luật thương mại điện tử ở Việt Nam. Luận án đã phân tích, đánh giá về thương mại điện tử ở Uncitral về pháp luật thương mại điện tử ở một số nước trên thế giới để làm cơ sở thực tiễn cho việc&#...