Phân quyền - Công nghệ : [366]

Subscribe to this collection to receive daily e-mail notification of new additions
Collection's Items (Sorted by Submit Date in Descending order): 1 to 20 of 366
 • KTDB.14.5.21.Dai hoc so_chuyen doi so_VNam.pdf.jpg
 • Bài trích


 • Nguyễn Danh Nguyên, Đào Thanh Bình (2021-05)

 • Nhằm đáp ứng nhu cầu về nguồn nhân lực chất lượng cao cho phát triển kinh tế hội nhập, các trường đại học tại Việt Nam đang nỗ lực thay đổi căn bản và diện, trong đó có chuyển đổi số, hình thành đại học số (ĐHS). Bài viết khái quát những khái niệm, nội dung liên quan đến hình thành ĐHS, các cơ hội, thách thức và đưa ra một số khuyến nghị hướng tới thúc đẩy nhanh hơn quá trình chuy...

 • KTCATBD.589.5.21.Doi moi sang tao_Cach mang cong nghiep 4.0_VNam.pdf.jpg
 • Bài trích


 • Phan Huy Đường (2021-05)

 • Cách mạng công nghiệp 4.0 diễn ra với tốc độ nhanh và sức lan tỏa rộng khắp trên mọi mặt, mọi lĩnh vực của đời sống kinh tế, xã hội. Điều đặc biệt là trong bối cảnh này, Việt Nam đang phải thực hiện một số nhiệm vụ lớn, mang tính chiến lược để cơ cấu lại nền kinh tế, thúc đẩy tăng trưởng và thực hiện chuyển đổi mô hình tăng trưởng từ chủ yếu dựa theo chiều rộng sang phát triển...

 • NCLP.10(410).5.2020.Ky ket hop dong_thong qua phuong thuc dien tu.pdf.jpg
 • Bài trích


 • Trương Nhật Quang (2020-05)

 • Bài viết phân tích quy định của pháp luật hiện hành và thực tiễn xét xử của tòa án, qua đó khẳng định: Các quy định chung của Bộ luật Dân sự năm 2015 tạo cơ sở pháp lý cho việc sử dụng chữ ký scan và chữ ký hình ảnh cho hợp đồng lập bằng văn bản. Các án lệ và bản án của Tòa án nhân dân tối cao đưa ra trong thời gian gần đây cho thấy, tòa án ngày càng xem xét bả...

 • NCLP.9(409).5.2020.Trach nhiem boi thuong thiet hai_ky nguyen tri tue nhan tao.pdf.jpg
 • Bài trích


 • Dương Quỳnh Hoa (2020-05)

 • Trí tuệ nhân tạo đang ngày càng tích hợp liền mạch vào cuộc sống hàng ngày của con người; tác động đến nhiều khía cạnh của xã hội và công nghiệp, từ khám phá khoa học, chăm sóc sức khỏe và chẩn đoán y tế đến chính phủ điện tử, các thành phố thông minh, lĩnh vực bán lẻ, giao thông vận tải, định giá... Sự phát triển như vũ bão của máy móc cũng đồng thời làm phát sinh một số thách&#x...

 • TLKHCN.Vista.2021.Quan tri cong nghe_CMCN lan thu 4.pdf.jpg
 • Bài trích


 • Cục Thông tin Khoa học và Công nghệ Quốc gia (2021)

 • Tổng luận này xem xét các cơ hội và sự phức tạp của quản trị đối với một loạt công nghệ của CMCN 4.0. Mô tả những khoảng trống trong quản trị của từng ngành và các khuôn khổ sáng tạo của chính phủ có thể phù hợp với các động cơ kinh tế tương lai này và thậm chí giúp thúc đẩy chúng tiến lên. Tổng luận cũng xem xét một số ứng dụng quan trọng nhất của các công nghệ của CMC...

 • TLKHCN.Vista.2021.Chinh sach thuc day_tri tue nhan tao.pdf.jpg
 • Bài trích


 • Cục Thông tin Khoa học và Công nghệ Quốc gia (2021)

 • Tổng luận “Những cân nhắc chính sách thúc đẩy phát triển trí tuệ nhân tạo” đề cập đến bối cảnh phát triển trí tuệ nhân tạo (TTNT) và nêu bật các vấn đề chính sách quan trọng. Mục tiêu hướng đến là cung cấp kiến thức về TTNT và nhấn mạnh đến việc đẩy mạnh đối thoại rộng rãi các vấn đề chính sách quan trọng như phát triển thị trường lao động và nâng cao kỹ năng trong kỷ nguyên số;&...

 • TLKHCN.Vista.2021.Chinh sach doi moi sang tao_Chau A_VNam.pdf.jpg
 • Bài trích


 • Cục Thông tin Khoa học và Công nghệ Quốc gia (2021)

 • Tổng luận trình bày chính sách ĐMST ở Nhật Bản, Hàn Quốc, Trung Quốc và một số nước châu Á khác, thông qua phân tích chính sách ĐMST đã giúp những nước thành công trong công nghiệp hóa và bắt kịp, cũng như bài học từ những nước tụt hậu, từ đó đưa ra một số hàm ý chính sách về ĐMST cho Việt Nam để bứt phá trong giai đoạn hiện nay.

 • TLKHCN.Vista.2020.Thong tin khoa hoc cong nghe.pdf.jpg
 • Bài trích


 • Cục Thông tin Khoa học và Công nghệ Quốc gia (2020)

 • Tổng luận này tập hợp dữ liệu về bằng sáng chế, thương hiệu và ấn phẩm khoa học của các công ty đầu tư Nghiên cứu và phát triển (NC&PT) hàng đầu thế giới để làm sáng tỏ vai trò của họ trong việc định hình tương lai của công nghệ và đặc biệt là AI. Đối tượng mục tiêu của nghiên cứu này khá đa dạng: từ cộng đồng khoa học đến đại diện của ngành, từ các nhà thực hành đến các&...

 • TLKHCN.Vista.2020.Doi moi sang tao_Xu huong phat trien moi.pdf.jpg
 • Bài trích


 • Cục Thông tin Khoa học và Công nghệ Quốc gia (2020)

 • Tổng luận “Đổi mới sáng tạo và những xu hướng phát triển mới” sẽ cung cấp tới bạn đọc những xu hướng phát triển mới nhất, những mô hình cũng như hướng tiếp cận mới của đổi mới sáng tạo.

 • TLKHCN.Vista.2020.Do luong_doi moi_he sinh thai sang tao.pdf.jpg
 • Bài trích


 • Cục Thông tin Khoa học và Công nghệ Quốc gia (2020)

 • Tổng luận “Đo lường, đánh giá Hệ sinh thái đổi mới sáng tạo” trình bày những vấn đề cơ bản mang tính lý luận và thực tiễn, từ khái niệm đến các hệ thống chỉ số đánh giá hệ sinh thái đổi mới sáng tạo (HSTĐMST) ở quy mô quốc gia, cũng như những gợi ý chính sách nhằm nâng cao vai trò của thành phần cơ bản trong HSTĐMST, đặc biệt là vai trò của trường đại học và chính phủ.

 • TLKHCN.Vista.2020.Co hoi chinh sach_doi moi sang tao so.pdf.jpg
 • Bài trích


 • Cục Thông tin Khoa học và Công nghệ Quốc gia (2020)

 • Tổng luận “Các cơ hội chính sách cho đổi mới sáng tạo số” mô tả cách chuyển đổi số làm thay đổi các quá trình và kết quả đổi mới sáng tạo (ĐMST) thông qua việc làm nổi bật các xu hướng chung trong nền kinh tế và các yếu tố đằng sau các động lực đặc thù của ngành. Từ những thay đổi đó đánh giá hướng thích ứng của các chính sách hỗ trợ ĐMST và đưa ra các cách tiếp cận...

 • TLKHCN.Vista.2019.Cong nghiep che tao_CM cong nghiep 4.0.pdf.jpg
 • Bài trích


 • Cục Thông tin Khoa học và Công nghệ Quốc gia (2019)

 • Tổng luận “Công nghiệp chế tạo trong cách mạng 4.0” cung cấp nền tảng cho nghiên cứu rộng hơn về năng suất và sự chuyển đổi kinh tế của các quốc gia, đồng thời phác họa các nhánh kinh tế cũng như chính sách của một tập hợp các công nghệ có khả năng sẽ làm thay đổi mạnh mẽ phương thức sản xuất trong ngắn hạn (tới 2030). Nhiều xu hướng kinh tế và chính sách cũng sẽ ảnh hưởng tới sản...

 • TLKHCN.Vista.2019.Chinh sach thuc day chuoi gia tri toan cau.pdf.jpg
 • Bài trích


 • Cục Thông tin Khoa học và Công nghệ Quốc gia (2019)

 • Tổng luận "Các chính sách thúc đẩy chuỗi giá trị toàn cầu" được biên soạn trình bày vai trò của bản chất của chuỗi giá trị toàn cầu, cũng như các chính sách liên quan đến hoạt động của nó trong nền kinh tế thế giới hiện nay.

 • TLKHCN.Vista.2019.Chinh sach doi moi sang tao_Ky nguyen so.pdf.jpg
 • Báo cáo


 • Cục Thông tin Khoa học và Công nghệ Quốc gia (2019)

 • Tổng luận "Các chính sách đổi mới sáng tạo trong kỷ nguyên số" nhằm giới thiệu những đặc trưng và tác động của chuyển đổi kỹ thuật số đối với hoạt động đổi mới sáng tạo cũng như những thay đổi chính sách phù hợp với quá trình chuyển đổi này.

 • TLKHCN.Vista.2019.Chi so doi moi sang tao toan cau 2019_Khuyen nghi csach _VNam.pdf.jpg
 • Báo cáo


 • Cục Thông tin Khoa học và Công nghệ Quốc gia (2019)

 • Tổng quan nhằm cung cấp cho bạn đọc thông tin khái quát về Bộ chỉ số GII, Báo cáo Chỉ số GII 2019, kết quả Chỉ số GII của Việt Nam trong giai đoạn 2012-2019, so sánh kết quả GII của Việt Nam với một số nước lựa chọn. Tổng luận cũng đưa ra một số khuyến nghị chính sách sử dụng GII như một công cụ chính sách ĐMST phù hợp với Việt Nam, để có căn cứ xây dựng các giải pháp và...

Collection's Items (Sorted by Submit Date in Descending order): 1 to 20 of 366