Phân quyền - Công nghiệp : [180]

Subscribe to this collection to receive daily e-mail notification of new additions
Collection's Items (Sorted by Submit Date in Descending order): 1 to 20 of 180
 • Ciem.VNam_Chuoi gia tri toan cau.pdf.jpg
 • Sách


 • Viện Nghiên cứu quản lý kinh tế Trung ương, Bộ Kế hoạch và đầu tư (2017)

 • Tài liệu đề cập đến thách thức và vấn đề đặt ra trong thực hiện mục tiêu khát vọng; Việt Nam trước ngã rẽ tham gia vào chuỗi giá trị toàn cầu; nâng cao vị thế trong GVC từ góc nhìn nghiên cứu và quản lý.

 • Ciem.Cai cach đoc quyen nganh Đien.pdf.jpg
 • Chuyên đề nghiên cứu


 • Viện Nghiên cứu quản lý kinh tế Trung ương (2018)

 • Tài liệu sơ lược về ngành điện ở Việt Nam; tiến trình cải cách độc quyền trong ngành điện; những vấn đề đặt ra và gợi ý định hướng tiếp tục cải cách.

 • Vista.tl11_2014.Tai che chat thai nhua.pdf.jpg
 • Tài liệu tham khảo khác


 • Cục Thông tin Khoa học và Công nghệ Quốc gia (2014-11)

 • Thông tin về nhựa, chất thải nhựa, các thách thức trong tái chế chất thải nhựa, quy trình và phương pháp tái chế chất thải nhựa. Tình hình tái chế chất thải nhựa ở Nhật Bản và Thái Lan, đưa ra khuyến nghị để nâng cao hiệu quả và phát triển hoạt động tái chế nhựa ở Việt Nam.

 • Vista.tl2_2012.Cai cach thtruong dien tai cac nc dang phtr.pdf.jpg
 • Tài liệu tham khảo khác


 • Cục Thông tin Khoa học và Công nghệ Quốc gia (2012-02)

 • Giới thiệu những phân tích về hiệu quả và năng suất của các công ty điện lực, mô hình cải cách ngành công nghiệp điện lực, đánh giá các phương án thích hợp về vai trò của khu vực nhà nước và tư nhân trong cung cấp tài chính và điện năng tại các nước đang phát triển. Kết luận và khuyến nghị cho chương trình cải cách toàn diện ngành điện lực tại Việt Nam.

 • KTDB7.20.B12.CMCN4.0 ahuong den DN nho va vua.pdf.jpg
 • Bài trích


 • Hoàng Thị Tâm (2020-07)

 • Kế toán doanh nghiệp quản trị (KTQT) là một kênh thông tin quan trọng, hữu ích hỗ trợ cho các nhà quản trị doanh nghiệp (DN), trong đó có doanh nghiệp nhỏ và vừa (DNNVV) trong việc hoạch định và kiểm soát hoạt động sản xuất, kinh doanh. Trong những năm gần đây, KTQT đã được hệ thống hoá và phát triển cả về lý luận và thực tiễn. Tuy nhiên, trong bối cảnh hiện nay, việc vận dụng KTQT trong&#x...

 • Vista-tl12_2010-khthac sdung dat hiem hnay.pdf.jpg
 • Tài liệu tham khảo khác


 • Cục Thông tin Khoa học và Công nghệ Quốc gia (2010-12)

 • Tổng luận nói về tình hình khai thác và sử dụng đất hiếm trên thế giới và Việt Nam cũng như chính sách khai nguồn tài nguyên đất hiếm của một số nước. Khuyến nghị về việc quản lý, khai thác tài nguyên đất hiếm của Việt Nam.

 • KTDB5.20.B7.Ptrien nguon luc pvu CNH,HDH o DBSH.pdf.jpg
 • Bài trích


 • Nguyễn Thị Kim Nguyên (2020-05)

 • Vùng Đồng bằng sông Hồng là trung tâm về chính trị, kinh tế - xã hội, quốc phòng, an ninh, đối ngoại của cả nước. Chính vì vậy, trong những năm qua, Vùng đã chú trọng phát triển nguồn nhân lực, nhằm thực hiện ba đột phá chiến lược về thể chế, kết cấu hạ tầng và nguồn nhân lực. Tuy đã đạt được những kết quả khả quan, nhưng chất lượng nguồn nhân lực của Vùng vẫn chưa đảm bảo yêu cầu...

 • Vista-tl6_2010-Ky nguyen dang den cua nang luong tai tao.pdf.jpg
 • Tài liệu tham khảo khác


 • Cục Thông tin Khoa học và Công nghệ Quốc gia (2010-06)

 • Giới thiệu những xu hướng trên thế giới về khai thác, sử dụng năng lượng tái tạo cũng với những thành tựu công nghệ mới nhất trong lĩnh vực năng lượng mới đầy tiềm năng, bảo vệ môi trường và khai thác tài nguyên thiên nhiên hợp lý.

 • Vista-tl2_2010-Phtr Cnghe trong CN che tao den 2020.pdf.jpg
 • Tài liệu tham khảo khác


 • Cục Thông tin Khoa học và Công nghệ Quốc gia, Bộ Khoa học và Công nghệ (2010-02)

 • Nêu quá trình phát triển công nghệ của Hàn Quốc; hoạt động R&D trong ngành công nghiệp chế tạo của Hàn Quốc; những xu thế lớn của ngành công nghiệp chế tạo đến năm 2020 và tầm nhìn đến 2025 của Hàn Quốc. Đánh giá vai trò quan trọng của phát triển công nghệ trong ngành công nghiệp chế tạo và việc huy động vốn lớn của khu vực tư nhân đầu tư cho hoạt động R&D của Hàn Quốc, chỉ ra&...

 • KTDB12.20.B45.Tdong CM 4.0 voi lvuc dvu tchinh.pdf.jpg
 • Bài trích


 • Vũ Thị Phương Thụy (2020-04)

 • Cách mạng Công nghiệp 4.0 đã, đang diễn ra với tốc độ nhanh và diễn biến khó lường, ảnh hưởng đến sự phát triển kinh tế-xã hội của kinh tế toàn cầu, trong đó có Việt Nam. Thông qua việc nhận diện những tác động của cuộc CMCN 4.0 đến dịch vụ tài chính, bài viết kiến nghị các giải pháp nhằm giúp lĩnh vực này vượt qua thách thức, tận dụng cơ hội để phát triển bền vững trong bối cảnh...

 • Electric power - Renewable energy - india. wri.pdf.jpg
 • Báo cáo


 • WRI, Viện tài nguyên thế giới (2020-07)

 • Do nhiều yếu tố, như các cam kết quốc gia và quốc tế về năng lượng tái tạo (RE), giá RE giảm, quy định của chính phủ thúc đẩy RE và sự ra đời của các mục tiêu bền vững, người tiêu dùng thương mại và công nghiệp (C&I) trên toàn thế giới đã bắt đầu tích cực khám phá về khả năng tăng tỷ lệ RE trong hỗn hợp cac loại nguồn năng lượng của họ. Đây là một chủ đề đáng để phân...

 • LA_DAM_22.6.20.pdf.jpg
 • Luận án


 • Vũ Văn Đam;  Advisor:Nguyễn Quốc Tuấn, Phạm Văn Lang (2020)

 • Luận án đã nghiên cứu lực và công suất cắt thân cây ngô cho mô hình cắt băm có dao kê với vận tốc cắt trung bình (với vận tốc cắt nằm trong khoảng trên 1 đến 10 m/s). Đây là một đóng góp mới cho hướng nghiên cứu này trên thế giới. Đã xây dựng được hai hàm mục tiêu có mâu thuẫn lợi ích là lực và công suất cắt. Qua đó, đã giải quyết bài toán tối ưu đa mục tiêu n...

 • Luan An TIEN SI 6-6-2020.pdf.jpg
 • Luận án


 • Đào Quang Khanh;  Advisor:Lưu Kim Thành, Trần Anh Dũng (2020)

 • Xây dựng phương pháp luận để thiết kế bộ điều khiển bám tối ưu cho hệ phi tuyến là động cơ xăng, cụ thể là: điều khiển bám tối ưu bằng phương pháp điều khiển tích phân tối ưu toàn phương gián tiếp LQIT tự chỉnh dọc trục thời gian (receding horizon) bằng hệ thống nhận dạng trực tuyến các tham số từ mô hình phi tuyến, tính toán và cập nhật lại giá trị của bộ điều khiển LQIT. Kết qu...

Collection's Items (Sorted by Submit Date in Descending order): 1 to 20 of 180