Phân quyền - Công nghiệp : [186]

Subscribe to this collection to receive daily e-mail notification of new additions
Collection's Items (Sorted by Submit Date in Descending order): 1 to 20 of 186
 • Vista.tl8_2016.Cuoc CMCN lan 4.pdf.jpg
 • Tài liệu tham khảo khác


 • Cục Thông tin Khoa học và Công nghệ Quốc gia (2016-08)

 • Tài liệu đề cập đến Cuộc CMCN lần thứ 4, từ quá trình định hình, khái niệm, các động lực của cuộc cách mạng, những thách thức và cơ hội, tới những tác động của nó đối với chính phủ, doanh nghiệp, người dân, cũng như chiến lược và chính sách của một số nước trước cuộc cách mạng này. Một số khuyến nghị chính sách cho Việt Nam trong bối cảnh của cuộc cách mạng này.

 • Vista.tl11_2015.Kinh ng khthac khoang san o Uc.pdf.jpg
 • Tài liệu tham khảo khác


 • Cục Thông tin Khoa học và Công nghệ Quốc gia (2015-11)

 • Tài liệu giới thiệu những nguyên tắc và một số quy trình then chốt của một dự án khai thác khoáng sản, từ thăm dò và nghiên cứu khả thi cho tới khai thác và đóng cửa mỏ, hy vọng đây sẽ là tài liệu hữu ích cho các nhà quy hoạch và quản lý mỏ, các cán bộ môi trường, cán bộ tư vấn, chính quyền và các cơ quan chức năng, các tổ chức phi chính phủ, các nhóm cộng đồng quan tâm&...

 • KHPLVN.2.20.Trach nhiem HChinh_Trom cap dien_giai phap.pdf.jpg
 • Bài trích


 • Dũng Thị Mỹ Thẩm (2020-02)

 • Trộm cắp điện trong thời gian qua có diễn biến hết sức phức tạp, gây thiệt hại lớn cho xã hội. Tuy nhiên, pháp luật hiện hành về xử phạt vi phạm hành chính đối với hành vi trộm cắp điện còn nhiều hạn chế. Trong phạm vi bài viết này, tác giả phân tích một số vấn đề pháp lý vì xử phạt vi phạm hành chính đối với hành vi trộm cắp điện, trên cơ sở dó đề xuất một số giải pháp&...

 • Vista.tl3_2015. CN khthac dau da phien.pdf.jpg
 • Tài liệu tham khảo khác


 • Cục Thông tin Khoa học và Công nghệ Quốc gia (2015-03)

 • Đề cập đến việc sản xuất dầu đá phiến từ đá phiến dầu và chuyển tải những khía cạnh khác nhau của sản xuất dầu đá phiến, với các chương đề cập đến (1) thành phần, tính chất, phân loại, trữ lượng đá phiến dầu; các thách thức đối với kinh tế-xã hội, môi trường, lợi ích kinh tế và hiệu quẩ từ đầu tư của ngành công nghiệp đá phiến dầu, (2) xử lý và khai thác đá phiến dầu, (3) chưng&#x...

 • Ciem.VNam_Chuoi gia tri toan cau.pdf.jpg
 • Sách


 • Viện Nghiên cứu quản lý kinh tế Trung ương, Bộ Kế hoạch và đầu tư (2017)

 • Tài liệu đề cập đến thách thức và vấn đề đặt ra trong thực hiện mục tiêu khát vọng; Việt Nam trước ngã rẽ tham gia vào chuỗi giá trị toàn cầu; nâng cao vị thế trong GVC từ góc nhìn nghiên cứu và quản lý.

 • Ciem.Cai cach đoc quyen nganh Đien.pdf.jpg
 • Chuyên đề nghiên cứu


 • Viện Nghiên cứu quản lý kinh tế Trung ương (2018)

 • Tài liệu sơ lược về ngành điện ở Việt Nam; tiến trình cải cách độc quyền trong ngành điện; những vấn đề đặt ra và gợi ý định hướng tiếp tục cải cách.

 • Vista.tl11_2014.Tai che chat thai nhua.pdf.jpg
 • Tài liệu tham khảo khác


 • Cục Thông tin Khoa học và Công nghệ Quốc gia (2014-11)

 • Thông tin về nhựa, chất thải nhựa, các thách thức trong tái chế chất thải nhựa, quy trình và phương pháp tái chế chất thải nhựa. Tình hình tái chế chất thải nhựa ở Nhật Bản và Thái Lan, đưa ra khuyến nghị để nâng cao hiệu quả và phát triển hoạt động tái chế nhựa ở Việt Nam.

 • Vista.tl2_2012.Cai cach thtruong dien tai cac nc dang phtr.pdf.jpg
 • Tài liệu tham khảo khác


 • Cục Thông tin Khoa học và Công nghệ Quốc gia (2012-02)

 • Giới thiệu những phân tích về hiệu quả và năng suất của các công ty điện lực, mô hình cải cách ngành công nghiệp điện lực, đánh giá các phương án thích hợp về vai trò của khu vực nhà nước và tư nhân trong cung cấp tài chính và điện năng tại các nước đang phát triển. Kết luận và khuyến nghị cho chương trình cải cách toàn diện ngành điện lực tại Việt Nam.

 • KTDB7.20.B12.CMCN4.0 ahuong den DN nho va vua.pdf.jpg
 • Bài trích


 • Hoàng Thị Tâm (2020-07)

 • Kế toán doanh nghiệp quản trị (KTQT) là một kênh thông tin quan trọng, hữu ích hỗ trợ cho các nhà quản trị doanh nghiệp (DN), trong đó có doanh nghiệp nhỏ và vừa (DNNVV) trong việc hoạch định và kiểm soát hoạt động sản xuất, kinh doanh. Trong những năm gần đây, KTQT đã được hệ thống hoá và phát triển cả về lý luận và thực tiễn. Tuy nhiên, trong bối cảnh hiện nay, việc vận dụng KTQT trong&#x...

 • Vista-tl12_2010-khthac sdung dat hiem hnay.pdf.jpg
 • Tài liệu tham khảo khác


 • Cục Thông tin Khoa học và Công nghệ Quốc gia (2010-12)

 • Tổng luận nói về tình hình khai thác và sử dụng đất hiếm trên thế giới và Việt Nam cũng như chính sách khai nguồn tài nguyên đất hiếm của một số nước. Khuyến nghị về việc quản lý, khai thác tài nguyên đất hiếm của Việt Nam.

 • KTDB5.20.B7.Ptrien nguon luc pvu CNH,HDH o DBSH.pdf.jpg
 • Bài trích


 • Nguyễn Thị Kim Nguyên (2020-05)

 • Vùng Đồng bằng sông Hồng là trung tâm về chính trị, kinh tế - xã hội, quốc phòng, an ninh, đối ngoại của cả nước. Chính vì vậy, trong những năm qua, Vùng đã chú trọng phát triển nguồn nhân lực, nhằm thực hiện ba đột phá chiến lược về thể chế, kết cấu hạ tầng và nguồn nhân lực. Tuy đã đạt được những kết quả khả quan, nhưng chất lượng nguồn nhân lực của Vùng vẫn chưa đảm bảo yêu cầu...

 • Vista-tl6_2010-Ky nguyen dang den cua nang luong tai tao.pdf.jpg
 • Tài liệu tham khảo khác


 • Cục Thông tin Khoa học và Công nghệ Quốc gia (2010-06)

 • Giới thiệu những xu hướng trên thế giới về khai thác, sử dụng năng lượng tái tạo cũng với những thành tựu công nghệ mới nhất trong lĩnh vực năng lượng mới đầy tiềm năng, bảo vệ môi trường và khai thác tài nguyên thiên nhiên hợp lý.

Collection's Items (Sorted by Submit Date in Descending order): 1 to 20 of 186