Current filters:

*Use filters to refine the search results.

Search


Item hits:
 • 2009


 • Phạm Công Trứ (2009)

 • Tại nhiều nước quan hệ công nghiệp phát triển: cơ chế ba bên đã được áp dụng từ lâu, thậm chí đã trở thành tập quán -- Ở một số nước Đông Nam Á: Quan hệ lao động và cơ chế ba bên được đẩy mạnh khi phải đối mặt với khủng hoảng kinh tế - tài chính -- Những nước chuyển sang kinh tế thị trường: Hệ thống quan hệ lao động mới và cơ chế ba bên từng bước được vận dụng -- Mộ...

 • Tạp chí


 • Đào Lệ Thu (2007)

 • Phân tích một số quy định của pháp luật hình sự về sở hữu công nghiệp. Những quy định của Bộ luật hình sự năm 1999 về các tội phạm trong lĩnh vực sở hữu công nghiệp đã thể hiện sự đúng đắn của nhà nước ta trong việc bảo vệ quyền sở hữu công nghiệp bằng pháp luật hình sự. Tuy nhiên cũng cần khắc phục một số bất cập để góp phần duy trì môi trường pháp lý an toàn cho những ...

 • Tạp chí


 • Nguyễn Thanh Tâm (2007)

 • Nghiên cứu khái quát về sự phát triển của pháp luật sở hữu công nghiệp sau 20 năm đổi mới và hội nhập kinh tế quốc tế. Phân tích những thành tựu và hạn chế của pháp luật sở hữu công nghiệp sau 20 năm đổi mới và hội nhập kinh tế quốc tế. Từ đó đưa ra một vài quan điểm và định hướng phát triển hoàn thiện hệ thống pháp luật về sở hữu công nghiệp.

 • Tài liệu dịch


 • The National Assembly (2004-12-03)

 • This Law prescribes the electricity development planning and investment; electricity saving; electricity markets; rights and obligations of organizations and individuals conducting electricity activities and using electricity; protection of electric equipment and facilities, electricity works and electric safety

 • 2008


 • Đinh Thị Mai Phương (2008)

 • Xác định thu nhập, lợi nhuận bị mất do hành vi xâm phạm của người nắm quyền sở hữu công nghiệp – Cách xác định lợi nhuận bất hợp pháp thu được từ hành vi vi phạm của người vi phạm quyền sở hữu công nghiệp – Xác định chi phí chuyển giao li-xăng hợp lý – Xác định những tổn thất về tài sản của người bị thiệt hại - Xác định những tổn thất về cơ hội kinh doanh của người bị th...

 • Tạp chí


 • Nguyễn Như Quỳnh (2003)

 • Tìm hiểu về một số đối tượng của sở hữu công nghiệp, đó là các sáng chế, kiểu dáng công nghiệp, nhãn hiệu hàng hoá, tên gọi xuất xử hàng hoá và chỉ dẫn địa lý, bí mật kinh doanh, tên miền,...để bảo đảm tốt hơn vấn đề sở hữu trí tuệ , phù hợp với tình hình xã hội hiện nay.

 • Tài liệu dịch


 • The National Assembly (2006-06-29)

 • This Law provides for information technology application and development activities, measures to ensure information technology application and development, and rights and obligations of agencies, organizations and individuals (hereinafter collectively referr ed to as organizations and individuals) engaged in information technology application and development activities.