Current filters:

*Use filters to refine the search results.

Search


 • previous
 • 1
 • next
Item hits:
 • Tạp chí


 • Trần Nguyễn Tuyên (2018-08)

 • Cuộc Cách mạng công nghiệp 4.0 đã, đang và sẽ tác động mạnh mẽ đến sự phát triển kinh tế, cơ cấu xã hội, thể chế chính trị, đến chính phủ, các doanh nghiệp và người dân của các nước. Theo dự báo, cuộc cách mạng công nghiệp 4.0 có tốc độ đột phá cao, "không có tiền lệ lịch sử" sẽ mang lại những cơ hội, thời cơ và lợi ích chưa từng có cho xã hội loài người. Bên cạnh đó,&#x...

 • Bài trích


 • Nguyễn Văn Trung, Phan Thị Kim Phương (2018-10)

 • Cuộc cách mạng Công nghiệp 4.0 với cốt lõi là các ngành công nghệ tiên tiến, được dự đoán sẽ tạo ra độ tự động hóa cao và có tính sáng tạo của nền kinh tế, đòi hỏi người lao động phải có trình độ kỹ thuật, chuyên môn nhất định và khả năng thích ứng nhanh với sự thay đổi của sản xuất. Do đó, việc nâng cao chất lượng nguồn nhân lực để bắt kịp cuộc cách mạng công nghiệp 4.0 là&#...

 • Chuyên đề nghiên cứu


 • Trịnh Giáng Hương, Lê Hà Vũ; Nguyễn Thị Hải Hà, Phòng Dịch vụ Nghiên cứu Thư viện Quốc hội (2018-10)

 • Nội dung chính của chuyên đề tập trung phân tích những thách thức của CMCN 4.0 đến lao động – việc làm ở Việt Nam. Theo đó, những tác động CMCN 4.0 đến 02 ngành sản xuất mũi nhọn của Việt Nam hiện nay là dệt may – da giày và điện – điện tử được trình bày chi tiết, cụ thể. Bên cạnh những thách thức, CMCN 4.0 cũng mở ra một số cơ hội việc làm mới cho thị trường lao động vi...

 • Bài trích


 • Nguyễn Quang Tạo, Nguyễn Thị Ly (2017-09)

 • Cuộc Cách mạng Công nghiệp lần thứ Tư (Cách mạng Công nghiệp 4.0) được hình thành trên nền tảng công nghệ số và sự tích hợp các công nghệ thông minh đế tối ưu hóa quy trình, phương thức sản xuất. Tác động của Cách mạng Công nghiệp 4.0 sẽ ảnh hưởng đến mọi luật lệ, mọi nền kinh tế, mọi ngành công nghiệp. Lĩnh vực khoa học xã hội và nhân văn quân sự cũng không nằm ngoài ảnh hưởng cuộc&#x...

 • previous
 • 1
 • next