Current filters:

*Use filters to refine the search results.

Search


Item hits:
 • Tạp chí


 • Nguyễn Viết Thảo (2017-05)

 • Bài viết đã nhìn lại khái quát về bốn cuộc cách mạng công nghiệp, cách mạng khoa học kỹ thuật của thế giới, quốc gia dân tộc Việt Nam gần như đứng ngoài 2 cuộc đầu tiên và trong 2-3 thập kỷ vừa qua đã có bước hội nhập vào cuộc thứ ba. Bên cạnh một số kết quả và lợi thế, nhìn chung nước ta có ít kinh nghiệm, tiền đề và nguồn lực để đón nhận, tận dụng, phát triển các cuộc ...

 • Bài trích


 • Nguyễn Thị Thu Vân (2017)

 • Cách mạng công nghiệp 4.0 là sự hợp nhất các công nghệ, làm mờ đi ranh giới giữa các lĩnh vực vật lý, kỹ thuật số và sinh học. Bài viết sau đây mô tả sơ lược một số thách thức đối với các nhà làm luật trong việc bảo vệ dữ liệu cả nhân trước bối cảnh phát triển một số xu hướng công nghệ lớn trên thế giới và ở Việt Nam hiện nay.

 • Bài trích


 • Vũ Công Giao, Nguyễn Anh Đức (2018-6)

 • Cuộc cách mạng công nghiệp lần thứ bốn đặt ra những thách thức đối với vấn đề bào đảm các quyền con người ở Việt Nam. Điều này đòi hỏi các cơ quan nhà nước, các tổ chức xã hội và các chủ thể khác có liên quan khác cần tìm hiểu, chuẩn bị và thay đổi cả về nhận thức, công cụ pháp luật và hành động thực tiễn trong việc bảo vệ và bảo đảm các quyền con người.

 • Bài trích


 • Nguyễn Thị Đức Loan (2017-8)

 • Nhân loại đang bước vào cuộc Cách mạng Công nghiệp 4.0. Bản chất của cuộc cách mạng này dựa trên nền tảng công nghệ số và tích hợp tất cả các công nghệ thông minh đê tối ưu hóa quy trình, phương thức sản xuất; nhấn mạnh những công nghệ đang và sẽ có tác động lớn nhất là công nghệ in 3D, công nghệ sinh học, công nghệ vật liệu mới, công nghệ tự động hóa, người máy... Vậy cần làm gì&...

 • Sách


 • Klaus Schwab (2017)

 • Cuốn sách hướng tới một số mục tiêu: - Nâng cao nhận thức về sự toàn diện và tốc độ của cuộc cách mạng công nghệ và tác động đa diện của nó; - Tạo ra một khuôn khổ cho những tư duy về cuộc cách mạng công nghiệp – một khuôn khổ vạch ra những vấn đề cốt lõi và làm nổi bật những giải pháp khả thi; - Chuẩn bị một nền tảng, từ đó để truyền cảm hứng cho sự hợp...

 • Tài liệu tham khảo khác


 • Cục Thông tin Khoa học và Công nghệ Quốc gia (2016-08)

 • Tài liệu đề cập đến Cuộc CMCN lần thứ 4, từ quá trình định hình, khái niệm, các động lực của cuộc cách mạng, những thách thức và cơ hội, tới những tác động của nó đối với chính phủ, doanh nghiệp, người dân, cũng như chiến lược và chính sách của một số nước trước cuộc cách mạng này. Một số khuyến nghị chính sách cho Việt Nam trong bối cảnh của cuộc cách mạng này.

 • Bài trích


 • Đỗ Thị Hiền (2021-05)

 • Bài viết chỉ ra cơ hội và thách thức cho hoạt động báo chí trong cách mạng công nghiệp 4.0; đề xuất kiến nghị giải pháp để sự phát triển của báo chí phù hợp với thời kỳ này.