Current filters:

*Use filters to refine the search results.

Search


Item hits:
 • Tạp chí


 • Hà Thị Thùy Dương, Đặng Quốc Tuyên (2017-09)

 • Ngành công nghiệp phục vụ nông nghiệp có ý nghĩa đặc biệt quan trọng đối với vùng đồng bằng sông Cửu Long, nơi đây có nhiều thuận lợi song cũng gặp không ít khó khăn trong phát triển ngành công nghiệp phục vụ nông nghiệp. Trên cơ sở phân tích những yếu tố thuận lợi và những khó khăn, rào cản đối với phát triển công nghiệp phục vụ nông nghiệp của vùng, bài viết đề xuất các giải pháp để...

 • Tạp chí


 • Nguyễn Viết Thảo (2017-05)

 • Bài viết đã nhìn lại khái quát về bốn cuộc cách mạng công nghiệp, cách mạng khoa học kỹ thuật của thế giới, quốc gia dân tộc Việt Nam gần như đứng ngoài 2 cuộc đầu tiên và trong 2-3 thập kỷ vừa qua đã có bước hội nhập vào cuộc thứ ba. Bên cạnh một số kết quả và lợi thế, nhìn chung nước ta có ít kinh nghiệm, tiền đề và nguồn lực để đón nhận, tận dụng, phát triển các cuộc ...

 • Luận án


 • Lê Huy Đoàn;  Advisor:Nguyễn Ngọc Sơn (2018)

 • Phân tích mối quan hệ giữa tăng trưởng và chất lượng tăng trưởng của ngành công nghiệp và những tác nhân ảnh hưởng đến chất lượng tăng trưởng của ngành công nghiệp, tìm ra một số giải pháp chủ yếu mong muốn nâng cao chất lượng tăng trưởng của ngành công nghiệp Việt Nam trong những năm tới với mục tiêu cuối cùng là duy trì tốc độ tăng trưởng cao, ổn định trong thời gian dài của nền kinh tế&#...

 • Bài trích


 • Nguyễn Quốc Bình (2019-04-25)

 • Bắc Ninh là một trong những tỉnh đang đứng đầu cả nước về thu hút vốn đầu tư trực tiếp nước ngoài (FDI), là điểm đến đáng tin cậy của nhiều tập đoàn hàng đầu thế giới, như: Samsung, Canon, LG... Tuy nhiên, ngành công nghiệp hô trợ (CNHT) cúa tỉnh lại đang gặp nhiều khó khăn trong việc tham gia vào chuỗi cung ứng cho các doanh nghiệp FDI, nhất là cho các tập đoàn lớn. Để khắc phục được ...

 • Luận án


 • Kannika SAIGNASANE;  Advisor:Phạm Văn Hùng; Vũ Thành Hưởng (2018)

 • Luận án nghiên cứu làm rõ bản chất, vai trò của đầu tư phát triển công nghiệp đối với nền kinh tế nói chung và đối với nước CHDCND Lào. Phân tích đánh giá thực trạng, xác định mức độ bảo đảm đầu tư phát triển công nghiệp của nước CHDCND Lào, từ đó rút ra được những kết quả tích cực và những hạn chế làm cơ sở đề xuất các giải pháp nhằm tăng cường đầu tư phát triển công nghiệp ...

 • Luận án


 • Phương Hữu Từng;  Advisor:Nguyễn Mạnh Hải; Mạc Văn Tiến (2018)

 • Luận án phân tích các luận cứ khoa học và thực tiễn luận án đề xuất một số giải pháp nhằm đổi mới về QLNN đối với phát triển nguồn nhân lực của ngành than Việt Nam; giúp các cơ quan chủ quản của ngành than Việt Nam xây dựng và thực thi chính sách quản lý nguồn nhân lực đảm bảo hiệu lực, hiệu quả cao về QLNN đối với phát triển nguồn nhân lực và hướng tới phát triển bền vững ng...