Current filters:

*Use filters to refine the search results.

Search


 • previous
 • 1
 • next
Item hits:
 • Bài trích


 • Nguyễn Thị Đức Loan (2017-8)

 • Nhân loại đang bước vào cuộc Cách mạng Công nghiệp 4.0. Bản chất của cuộc cách mạng này dựa trên nền tảng công nghệ số và tích hợp tất cả các công nghệ thông minh đê tối ưu hóa quy trình, phương thức sản xuất; nhấn mạnh những công nghệ đang và sẽ có tác động lớn nhất là công nghệ in 3D, công nghệ sinh học, công nghệ vật liệu mới, công nghệ tự động hóa, người máy... Vậy cần làm gì&...

 • Bài trích


 • Nguyễn Phương Nga (2020)

 • Cách mạng Công nghiệp (CMCN) 4.0 đang tác động đến mọi lĩnh yực trên phạm vi toàn thế giới cũng như ở Việt Nam. Nếu như các cuộc CMCN trước đây thường kéo dài hàng thập niên thì CMCN 4.0 diễn ra với tốc độ và quy mô khác hẳn. Đối với Việt Nam, doanh nghiệp nhỏ và vừa (DNNVV) là một phần kinh tế quan trọng trong nền kinh tế. Vì vậy, nghiên cứu những hướng của CMCN 4.0 đến DNNVV là&...

 • previous
 • 1
 • next