Current filters:

*Use filters to refine the search results.

Search


 • previous
 • 1
 • next
Item hits:
 • -


 • Nguyễn Đức Kiên (2014)

 • Trình bày một số tổng kết và so sánh với chính sách phát triển công nghiệp Việt Nam. Phân tích ba nhóm tiêu chí đánh giá nước công nghiệp : các tiêu chí về tăng trưởng kinh tế vĩ mô; các tiêu chí phản ánh sự phát triển về mặt xã hội; các tiêu chí đánh giá mức độ hội nhập kinh tế quốc tế

 • Chuyên đề nghiên cứu


 • Christine Ngoc Ngo (2011)

 • Đánh giá mối quan hệ tìm kiếm hình tam giác giữa ba nước - Việt Nam, Nhật Bản và Trung Quốc - liên quan đến ngành công nghiệp xe máy của Việt Nam. Bài báo kết luận rằng chính sách của Việt Nam trong việc cho thuê nhà đầu tư nước ngoài phần lớn là không thành công trong ngắn hạn; tuy nhiên, một số giá thuê ngẫu nhiên đã dẫn đến sự chuyển đổi công nghệ đáng kể trong chuỗi sản xuất&#...

 • Bài trích


 • Nguyễn Thị Kim Nguyên (2020-05)

 • Vùng Đồng bằng sông Hồng là trung tâm về chính trị, kinh tế - xã hội, quốc phòng, an ninh, đối ngoại của cả nước. Chính vì vậy, trong những năm qua, Vùng đã chú trọng phát triển nguồn nhân lực, nhằm thực hiện ba đột phá chiến lược về thể chế, kết cấu hạ tầng và nguồn nhân lực. Tuy đã đạt được những kết quả khả quan, nhưng chất lượng nguồn nhân lực của Vùng vẫn chưa đảm bảo yêu cầu...

 • previous
 • 1
 • next