Current filters:

*Use filters to refine the search results.

Search


Item hits:
 • Tài liệu tham khảo khác


 • Cục Thông tin Khoa học và Công nghệ Quốc gia (2010-06)

 • Giới thiệu những xu hướng trên thế giới về khai thác, sử dụng năng lượng tái tạo cũng với những thành tựu công nghệ mới nhất trong lĩnh vực năng lượng mới đầy tiềm năng, bảo vệ môi trường và khai thác tài nguyên thiên nhiên hợp lý.

 • Tài liệu tham khảo khác


 • Cục Thông tin Khoa học và Công nghệ Quốc gia (2010-12)

 • Tổng luận nói về tình hình khai thác và sử dụng đất hiếm trên thế giới và Việt Nam cũng như chính sách khai nguồn tài nguyên đất hiếm của một số nước. Khuyến nghị về việc quản lý, khai thác tài nguyên đất hiếm của Việt Nam.

 • Tài liệu tham khảo khác


 • Cục Thông tin Khoa học và Công nghệ Quốc gia (2012-02)

 • Giới thiệu những phân tích về hiệu quả và năng suất của các công ty điện lực, mô hình cải cách ngành công nghiệp điện lực, đánh giá các phương án thích hợp về vai trò của khu vực nhà nước và tư nhân trong cung cấp tài chính và điện năng tại các nước đang phát triển. Kết luận và khuyến nghị cho chương trình cải cách toàn diện ngành điện lực tại Việt Nam.

 • Tài liệu tham khảo khác


 • Cục Thông tin Khoa học và Công nghệ Quốc gia (2014-11)

 • Thông tin về nhựa, chất thải nhựa, các thách thức trong tái chế chất thải nhựa, quy trình và phương pháp tái chế chất thải nhựa. Tình hình tái chế chất thải nhựa ở Nhật Bản và Thái Lan, đưa ra khuyến nghị để nâng cao hiệu quả và phát triển hoạt động tái chế nhựa ở Việt Nam.

 • Tài liệu tham khảo khác


 • Cục Thông tin Khoa học và Công nghệ Quốc gia (2015-03)

 • Đề cập đến việc sản xuất dầu đá phiến từ đá phiến dầu và chuyển tải những khía cạnh khác nhau của sản xuất dầu đá phiến, với các chương đề cập đến (1) thành phần, tính chất, phân loại, trữ lượng đá phiến dầu; các thách thức đối với kinh tế-xã hội, môi trường, lợi ích kinh tế và hiệu quẩ từ đầu tư của ngành công nghiệp đá phiến dầu, (2) xử lý và khai thác đá phiến dầu, (3) chưng&#x...

 • Tài liệu tham khảo khác


 • Cục Thông tin Khoa học và Công nghệ Quốc gia (2016-08)

 • Tài liệu đề cập đến Cuộc CMCN lần thứ 4, từ quá trình định hình, khái niệm, các động lực của cuộc cách mạng, những thách thức và cơ hội, tới những tác động của nó đối với chính phủ, doanh nghiệp, người dân, cũng như chiến lược và chính sách của một số nước trước cuộc cách mạng này. Một số khuyến nghị chính sách cho Việt Nam trong bối cảnh của cuộc cách mạng này.

 • Tài liệu tham khảo khác


 • Cục Thông tin Khoa học và Công nghệ Quốc gia (2015-11)

 • Tài liệu giới thiệu những nguyên tắc và một số quy trình then chốt của một dự án khai thác khoáng sản, từ thăm dò và nghiên cứu khả thi cho tới khai thác và đóng cửa mỏ, hy vọng đây sẽ là tài liệu hữu ích cho các nhà quy hoạch và quản lý mỏ, các cán bộ môi trường, cán bộ tư vấn, chính quyền và các cơ quan chức năng, các tổ chức phi chính phủ, các nhóm cộng đồng quan tâm&...

 • Bài trích


 • Cục Thông tin Khoa học và Công nghệ Quốc gia (2010-12)

 • Tài liệu đề cập đến khái niệm, trữ lượng, khai thác, cung, cầu, giá đất hiếm trên thế giới; ứng dụng đất hiếm trong công nghiệp và nông nghiệp; chính sách về khai thác và sử dụng đất hiếm của một số nước; trữ lượng, khai thác và sử dụng đất hiếm ở Việt Nam.

 • Bài trích


 • Cục Thông tin Khoa học và Công nghệ Quốc gia (2015)

 • Tổng luận này đề cập đến việc sản xuất dầu đá phiến từ đá phiến dầu và chuyển tải đến bạn đọc những khía cạnh khác nhau của sản xuất dầu đá phiến, với các chương đề cập đến (1) thành phần, tính chất, phân loại, trữ lượng đá phiến dầu; các thách thức đối với kinh tế-xã hội, môi trường, lợi ích kinh tế và hiệu quẩ từ đầu tư của ngành công nghiệp đá phiến dầu, (2) xử lý và khai...