Current filters:

*Use filters to refine the search results.

Search


 • previous
 • 1
 • next
Item hits:
 • Bài trích


 • Nguyễn Thị Đức Loan (2017-8)

 • Nhân loại đang bước vào cuộc Cách mạng Công nghiệp 4.0. Bản chất của cuộc cách mạng này dựa trên nền tảng công nghệ số và tích hợp tất cả các công nghệ thông minh đê tối ưu hóa quy trình, phương thức sản xuất; nhấn mạnh những công nghệ đang và sẽ có tác động lớn nhất là công nghệ in 3D, công nghệ sinh học, công nghệ vật liệu mới, công nghệ tự động hóa, người máy... Vậy cần làm gì&...

 • Bài trích


 • Nguyễn Phương Nga (2020)

 • Cách mạng Công nghiệp (CMCN) 4.0 đang tác động đến mọi lĩnh yực trên phạm vi toàn thế giới cũng như ở Việt Nam. Nếu như các cuộc CMCN trước đây thường kéo dài hàng thập niên thì CMCN 4.0 diễn ra với tốc độ và quy mô khác hẳn. Đối với Việt Nam, doanh nghiệp nhỏ và vừa (DNNVV) là một phần kinh tế quan trọng trong nền kinh tế. Vì vậy, nghiên cứu những hướng của CMCN 4.0 đến DNNVV là&...

 • Bài trích


 • Hoàng Thị Tâm (2020-07)

 • Kế toán doanh nghiệp quản trị (KTQT) là một kênh thông tin quan trọng, hữu ích hỗ trợ cho các nhà quản trị doanh nghiệp (DN), trong đó có doanh nghiệp nhỏ và vừa (DNNVV) trong việc hoạch định và kiểm soát hoạt động sản xuất, kinh doanh. Trong những năm gần đây, KTQT đã được hệ thống hoá và phát triển cả về lý luận và thực tiễn. Tuy nhiên, trong bối cảnh hiện nay, việc vận dụng KTQT trong&#x...

 • Bài trích


 • Bùi Anh Tuấn, Vũ Hoàng Nam; Nguyễn Thị Hạnh (2020-11)

 • Bài viết đi sâu vào phân tích thực trạng một số cụm công nghiệp làng nghề (CCNLN) ở miền Bấc Việt Nam như La Phù (Hà Nội), Đa Hội (Bắc Ninh), Trát Cầu (Hà Nội), Phương La (Thái Bình). Thông qua việc tiến hành khảo sát và áp dụng thí điểm chương trình hỗ trợ, tư vấn và hướng dẫn thực hiện phương pháp quản lý Kaizen tại một số cụm công nghiệp làng nghề trong nhiều năm. Qua đó cho thấy&#x...

 • previous
 • 1
 • next