Current filters:

*Use filters to refine the search results.

Search


  • previous
  • 1
  • next
Item hits:
  • Chuyên đề nghiên cứu


  • - (2013)

  • Việc hợp tác giao thương giữa Việt Nam và EU thông qua đối thoại FTA sẽ hỗ trợ rất lớn cho Việt Nam nói riêng và các nước Asean nhiều cơ hội phát triển. Nếu đối thoại FTA với EU được ký kết sẽ tạo cơ hội lớn ngành công nghiệp da giày Việt Nam. Trước hết là việc cắt giảm thuế từ 12,4% về 0% tạo cho ngành có lợi thế cạnh tranh so với các nước khác với chi phí phù hợp, tăng...

  • previous
  • 1
  • next