Current filters:

*Use filters to refine the search results.

Search


Item hits:
 • 3-2008


 • Giovanna Dore; Philip Brylski; Jostein Nygard; Trần Thị Thanh Phương (2008)

 • Báo cáo này được chia thành 5 phần: cung cấp thông tin tổng quát về thực trạng, phương hướng phát triển và cơ cấu sở hữu ngành công nghiệp; phân tích hiện tượng ô nhiễm và các tác động gây ra do ngành công nghiệp chế biến, chế tạo; những đặc điểm chính của khung thể chế và pháp lý hiện hành; tổng quan và phân tích chi phí cho hoạt động bảo vệ môi trường của ngành công nghiệp; xác định&...

 • Luận án


 • Phạm Thị Thanh Hằng;  Advisor:Nguyễn Quang Thuấn, Nguyễn Huy Hoàng (2019)

 • Đối tượng nghiên cứu chính của luận án là phát triển nguồn nhân lực tại các khu công nghiệp tỉnh Bắc Giang, trong đó, luận án tập trung nghiên cứu phát triển nguồn nhân lực có trình độ chuyên môn kỹ thuật và tay nghề được gọi chung là nguồn nhân lực chuyên môn kỹ thuật (NNLCMKT).

 • Bài trích


 • Bùi Thị Thùy Nhi (2017-8)

 • Các khu công nghiệp (KCN) trên địa bàn Hà Nội đã có những đóng góp quan trọng vào phát triển kinh tế - xã hội của Thủ đô. Tuy nhiên, thực trạng hoạt động của các KCN ở Hà Nội còn chưa tương xứng với tiềm năng của một trung tâm kinh tế lớn của quốc gia. Một trong những nguyên nhân xuất phát từ công tác quản lý nhà nước đối với các KCN còn những bất cập, chức năng quản lý chồng...

 • Luận án


 • Kannika SAIGNASANE;  Advisor:Phạm Văn Hùng; Vũ Thành Hưởng (2018)

 • Luận án nghiên cứu làm rõ bản chất, vai trò của đầu tư phát triển công nghiệp đối với nền kinh tế nói chung và đối với nước CHDCND Lào. Phân tích đánh giá thực trạng, xác định mức độ bảo đảm đầu tư phát triển công nghiệp của nước CHDCND Lào, từ đó rút ra được những kết quả tích cực và những hạn chế làm cơ sở đề xuất các giải pháp nhằm tăng cường đầu tư phát triển công nghiệp ...

 • Luận án


 • Đặng Đình Đức;  Advisor:Nguyễn Văn Phát, Hồ Kỳ Minh (2020)

 • Luận án làm rõ được các nhân tố tác động đến phát triển các khu công nghiệp; phân tích thực trạng các nhân tố tác động đến phát triển khu công nghiệp vùng kinh tế trọng điểm miền Trung. Đề xuất kiến nghị đối với Chính phủ, Hội đồng vùng kinh tế trọng điểm miền Trung và các địa phương trong vùng kinh tế trọng điểm miền Trung nhằm góp phần thúc đẩy phát triển khu công nghiệp tại vùng kinh...

 • Tài liệu tham khảo khác


 • Trần Văn Nam (2020-08)

 • Luật Đất đai năm 2013 đã có những quy định khá cụ thể về đất khu công nghiệp (KCN), chủ thể sử dụng đất KCN và giao dịch quyền sử dụng đất trong KCN. Tuy nhiên, qua áp dụng trên thực tế, những quy định về giao dịch quyền sử dụng đất trong KCN có những bất cập nhất định, ảnh hưởng không nhỏ đến hoạt động phát triển KCN nói chung và đã được những chủ thể sử dụng đất phản hồi về...

 • Bài trích


 • Bùi Việt Cường, Trần Thị Thanh Tuyến; Nguyễn Thị Thanh Hương (2020-03)

 • Bài viết đánh giá hiện trạng an ninh việc làm và các nhân tố ảnh hưởng tới an ninh việc làm tại các khu công nghiệp Việt Nam bằng phương pháp đánh giá chủ quan của người lao động để đo lường an ninh việc làm ở cấp độ cá nhân, với tổng số 1625 người trả lời tại 10 khu công nghiệp trên phạm vi 8 tỉnh/thành ở Việt Nam. Kết quả nghiên cứu cho thấy nhóm nhân tố bên trong doanh...

 • Bài trích


 • Trần Minh Ngọc (2020-10)

 • Là tỉnh nằm trong vùng Kinh tế trọng điểm Bắc Bộ, Vĩnh Phúc có nhiều tiềm năng, lợi thế để hình thành và phát triển các khu công nghiệp (KCN). Trong những năm qua, các KCN trên địa bàn tỉnh Vĩnh Phúc có sự phát triển mạnh mẽ, đóng góp quan trọng vào kinh tế - xã hội địa phương. Tuy nhiên, bên cạnh những kết quả đạt được, thực tiễn phát triển của các KCN trên địa bàn Tỉnh vẫn còn&...