Current filters:

*Use filters to refine the search results.

Search


 • previous
 • 1
 • next
Item hits:
 • Báo cáo


 • Christine Shearer, Nicole Ghio; Lauri Myllyvirta, Aiqun Yu; Ted Nace (2017-03)

 • Báo cáo này cũng phản ánh hiện trạng đóng băng của nhiều công trình tại hơn 100 địa điểm ở Trung Quốc và Ấn Độ và tình hình triển khai các nhà máy điện than theo một số khu vực trên thế giới.

 • 3-2008


 • Giovanna Dore; Philip Brylski; Jostein Nygard; Trần Thị Thanh Phương (2008)

 • Báo cáo này được chia thành 5 phần: cung cấp thông tin tổng quát về thực trạng, phương hướng phát triển và cơ cấu sở hữu ngành công nghiệp; phân tích hiện tượng ô nhiễm và các tác động gây ra do ngành công nghiệp chế biến, chế tạo; những đặc điểm chính của khung thể chế và pháp lý hiện hành; tổng quan và phân tích chi phí cho hoạt động bảo vệ môi trường của ngành công nghiệp; xác định&...

 • Bài trích


 • Nguyễn Anh Quyền (2017)

 • Thời gian qua, sự phát triển nhanh chóng của công nghiệp đã giúp Việt Nam tăng trưởng kinh tế, xóa đói, giảm nghèo. Tuy nhiên, sự xuống cấp về môi trường, biến đối khí hậu và suy thoái về nguồn lực đang ngày càng gia tăng đòi hỏi nước ta phải đánh giá lại con đường phát triển của mình. Và, xanh hóa nền công nghiệp có thực sự là lời giải giúp Việt Nam rút ngắn con đường đến với sự ...

 • previous
 • 1
 • next