Current filters:

*Use filters to refine the search results.

Search


 • previous
 • 1
 • next
Item hits:
 • Bài trích


 • Somchith Soưksavath (2019-05)

 • Năng lượng tái tạo là một trong những đầu vào quan trọng nhất cho tăng trưởng kinh tế và phát triển con người. Trong những năm gần đây, các ngành công nghiệp năng lượng tái tạo phát triển khá mạnh tại một số nền kinh tế mới nổi, đặc biệt là Trung Quốc. Mặc dù năng lượng tái tạo đang phát triển nhanh, nhưng tốc độ hiện tại là chưa đủ để cung cấp cho nhu cầu tiêu thụ trên thế giới. ...

 • Luận án


 • Nhữ Khải Hoàn;  Advisor:Đồng Văn Hướng, Phạm Công Thành (2019)

 • Nghiên cứu và đề xuất áp dụng thuật toán mới, thuật toán tối ưu bày đàn vi phân (DPSO) và thuật toán tối ưu bày đàn nhiễu loại (PPSO) áp dụng trong bộ điều khiển MPPT để cải thiện hiệu quả hoạt động của hệ thống PV. Kỹ thuật điều khiển MPPT dựa trên thuật toán DPSO và PPSO đã được thử nghiệm thành công trên mô hình hệ thống. Hơn nữa, những kết quả này được so sánh với kết quả...

 • Tài liệu tham khảo khác


 • Cục Thông tin Khoa học và Công nghệ Quốc gia (2010-06)

 • Giới thiệu những xu hướng trên thế giới về khai thác, sử dụng năng lượng tái tạo cũng với những thành tựu công nghệ mới nhất trong lĩnh vực năng lượng mới đầy tiềm năng, bảo vệ môi trường và khai thác tài nguyên thiên nhiên hợp lý.

 • Tài liệu tham khảo khác


 • Nguyễn Hoàng Lan, Nguyễn Thị Như Vân (2019-01-07)

 • Bài viết đề cập đến việc xây dựng mô hình tính toán phát thải và xác định khả năng giảm phát thải khí nhà kính trong ngành Năng lượng Việt Nam. Mô hình cho phép xác định cơ cấu ngành Năng lượng trong điều kiện ràng buộc về giảm phát thải khí nhà kính được đưa vào dưới dạng ngưỡng phát thải trong mô hình. Mô hình cũng cho phép tính toán chi phí giảm phát thải trên một đơn vị khí nh...

 • previous
 • 1
 • next