Current filters:

*Use filters to refine the search results.

Search


 • previous
 • 1
 • next
Item hits:
 • Báo cáo


 • Trung tâm Phát triển Sáng tạo Xanh (GreenID) (2016-7)

 • Tính toán nhu cầu trong đó có tính toán tiềm năng sử dụng năng lượng tiết kiệm và hiệu quả trong sử dụng năng lượng điện để giảm bớt cơ cấu nguồn điện, phân tích về thị trường than, giá điện từ nhiệt điện than và thực tế tìm hiểu các tác động môi trường, xã hội của nhiệt điện than; xem xét những rào cản và khả năng tăng cường sử dụng năng lượng tái tạo trong tương lai.

 • Bài trích


 • Somchith Soưksavath (2019-05)

 • Năng lượng tái tạo là một trong những đầu vào quan trọng nhất cho tăng trưởng kinh tế và phát triển con người. Trong những năm gần đây, các ngành công nghiệp năng lượng tái tạo phát triển khá mạnh tại một số nền kinh tế mới nổi, đặc biệt là Trung Quốc. Mặc dù năng lượng tái tạo đang phát triển nhanh, nhưng tốc độ hiện tại là chưa đủ để cung cấp cho nhu cầu tiêu thụ trên thế giới. ...

 • Báo cáo


 • WRI, Viện tài nguyên thế giới (2020-07)

 • Do nhiều yếu tố, như các cam kết quốc gia và quốc tế về năng lượng tái tạo (RE), giá RE giảm, quy định của chính phủ thúc đẩy RE và sự ra đời của các mục tiêu bền vững, người tiêu dùng thương mại và công nghiệp (C&I) trên toàn thế giới đã bắt đầu tích cực khám phá về khả năng tăng tỷ lệ RE trong hỗn hợp cac loại nguồn năng lượng của họ. Đây là một chủ đề đáng để phân...

 • Tài liệu tham khảo khác


 • Cục Thông tin Khoa học và Công nghệ Quốc gia (2010-06)

 • Giới thiệu những xu hướng trên thế giới về khai thác, sử dụng năng lượng tái tạo cũng với những thành tựu công nghệ mới nhất trong lĩnh vực năng lượng mới đầy tiềm năng, bảo vệ môi trường và khai thác tài nguyên thiên nhiên hợp lý.

 • previous
 • 1
 • next