Current filters:

*Use filters to refine the search results.

Search


 • previous
 • 1
 • next
Item hits:
 • Tạp chí


 • Đào Lệ Thu (2007)

 • Phân tích một số quy định của pháp luật hình sự về sở hữu công nghiệp. Những quy định của Bộ luật hình sự năm 1999 về các tội phạm trong lĩnh vực sở hữu công nghiệp đã thể hiện sự đúng đắn của nhà nước ta trong việc bảo vệ quyền sở hữu công nghiệp bằng pháp luật hình sự. Tuy nhiên cũng cần khắc phục một số bất cập để góp phần duy trì môi trường pháp lý an toàn cho những ...

 • Tạp chí


 • Nguyễn Thanh Tâm (2007)

 • Nghiên cứu khái quát về sự phát triển của pháp luật sở hữu công nghiệp sau 20 năm đổi mới và hội nhập kinh tế quốc tế. Phân tích những thành tựu và hạn chế của pháp luật sở hữu công nghiệp sau 20 năm đổi mới và hội nhập kinh tế quốc tế. Từ đó đưa ra một vài quan điểm và định hướng phát triển hoàn thiện hệ thống pháp luật về sở hữu công nghiệp.

 • Báo cáo


 • Phòng Thương mại và Công nghiệp Việt Nam (2017)

 • Báo cáo nghiên cứu mức độ tuân thủ các quy định pháp luật về minh bạch trong lĩnh vực khoáng sản tại Việt Nam do các chuyên gia của Ban Pháp chế, Phòng Thương mại và Công nghiệp Việt Nam thực hiện trong khuôn khổ dự án “vận động cải thiện chính sách nhằm tăng cường tính minh bạch ngành công nghiệp khai thác khoáng sản” của Liên minh Khoáng sản. Liên minh Khoáng sản bao gồm đại ...

 • previous
 • 1
 • next