Current filters:

*Use filters to refine the search results.

Search


 • previous
 • 1
 • next
Item hits:
 • 2008


 • Đinh Thị Mai Phương (2008)

 • Xác định thu nhập, lợi nhuận bị mất do hành vi xâm phạm của người nắm quyền sở hữu công nghiệp – Cách xác định lợi nhuận bất hợp pháp thu được từ hành vi vi phạm của người vi phạm quyền sở hữu công nghiệp – Xác định chi phí chuyển giao li-xăng hợp lý – Xác định những tổn thất về tài sản của người bị thiệt hại - Xác định những tổn thất về cơ hội kinh doanh của người bị th...

 • 2005


 • Lê Việt Long (2005)

 • Hiện nay, Quốc hội đang xem xét sửa đổi Bộ Luật Dân sự năm 1995, Phần VI của Bộ luật Dân sự về sở hữu trí tuệ và chuyển giao công nghệ cũng đang được cân nhắc. Câu hỏi đặt ra ở đây là, sau khi đạo luật về sở hữu trí tuệ ra đời thì quy định nào về sở hữu trí tuệ của Bộ luật Dân sự nên được giữ lại? Tuy nhiên, cần đảm bảo rằng "sở hữu trí tuệ" trong luật mới...

 • 2000


 • Đào Trí Úc (2000)

 • Electronic Resources; Completion and the law on completion at present in Vietnam - The law on completion in Vietnam requirements ability and some porposals - Ground of renewing the organization of the local government

 • previous
 • 1
 • next