Current filters:

*Use filters to refine the search results.

Search


  • previous
  • 1
  • next
Item hits:
  • Sách


  • Phòng Thương mại và công nghiệp Việt Nam (2019-11)

  • Hiệp định Đối tác Toàn diện và Tiến bộ Xuyên Thái Bình Dương (CPTPP) và Ngành Giày dép Việt Nam đề cập đến những nội dung về các cam kết CPTPP liên quan tới ngành giày dép Việt Nam như là các cam kết về thuế nhập khẩu, các cam kết khác trong CPTPP có ảnh hưởng đáng kể tới ngành giày dép; từ đó đưa ra những cơ hội, thách thức và khuyến nghị với ngành giày dép Việt Nam trong bối...

  • previous
  • 1
  • next