Current filters:

*Use filters to refine the search results.

Search


 • previous
 • 1
 • next
Item hits:
 • Tạp chí


 • Đào Lệ Thu (2007)

 • Phân tích một số quy định của pháp luật hình sự về sở hữu công nghiệp. Những quy định của Bộ luật hình sự năm 1999 về các tội phạm trong lĩnh vực sở hữu công nghiệp đã thể hiện sự đúng đắn của nhà nước ta trong việc bảo vệ quyền sở hữu công nghiệp bằng pháp luật hình sự. Tuy nhiên cũng cần khắc phục một số bất cập để góp phần duy trì môi trường pháp lý an toàn cho những ...

 • Tạp chí


 • Nguyễn Thanh Tâm (2007)

 • Nghiên cứu khái quát về sự phát triển của pháp luật sở hữu công nghiệp sau 20 năm đổi mới và hội nhập kinh tế quốc tế. Phân tích những thành tựu và hạn chế của pháp luật sở hữu công nghiệp sau 20 năm đổi mới và hội nhập kinh tế quốc tế. Từ đó đưa ra một vài quan điểm và định hướng phát triển hoàn thiện hệ thống pháp luật về sở hữu công nghiệp.

 • previous
 • 1
 • next