Current filters:

*Use filters to refine the search results.

Search


Item hits:
 • Tạp chí


 • Đào Lệ Thu (2007)

 • Phân tích một số quy định của pháp luật hình sự về sở hữu công nghiệp. Những quy định của Bộ luật hình sự năm 1999 về các tội phạm trong lĩnh vực sở hữu công nghiệp đã thể hiện sự đúng đắn của nhà nước ta trong việc bảo vệ quyền sở hữu công nghiệp bằng pháp luật hình sự. Tuy nhiên cũng cần khắc phục một số bất cập để góp phần duy trì môi trường pháp lý an toàn cho những ...

 • Tạp chí


 • Nguyễn Thanh Tâm (2007)

 • Nghiên cứu khái quát về sự phát triển của pháp luật sở hữu công nghiệp sau 20 năm đổi mới và hội nhập kinh tế quốc tế. Phân tích những thành tựu và hạn chế của pháp luật sở hữu công nghiệp sau 20 năm đổi mới và hội nhập kinh tế quốc tế. Từ đó đưa ra một vài quan điểm và định hướng phát triển hoàn thiện hệ thống pháp luật về sở hữu công nghiệp.

 • 2008


 • Đinh Thị Mai Phương (2008)

 • Xác định thu nhập, lợi nhuận bị mất do hành vi xâm phạm của người nắm quyền sở hữu công nghiệp – Cách xác định lợi nhuận bất hợp pháp thu được từ hành vi vi phạm của người vi phạm quyền sở hữu công nghiệp – Xác định chi phí chuyển giao li-xăng hợp lý – Xác định những tổn thất về tài sản của người bị thiệt hại - Xác định những tổn thất về cơ hội kinh doanh của người bị th...

 • Tạp chí


 • Nguyễn Như Quỳnh (2003)

 • Tìm hiểu về một số đối tượng của sở hữu công nghiệp, đó là các sáng chế, kiểu dáng công nghiệp, nhãn hiệu hàng hoá, tên gọi xuất xử hàng hoá và chỉ dẫn địa lý, bí mật kinh doanh, tên miền,...để bảo đảm tốt hơn vấn đề sở hữu trí tuệ , phù hợp với tình hình xã hội hiện nay.

 • 2005


 • Lê Việt Long (2005)

 • Hiện nay, Quốc hội đang xem xét sửa đổi Bộ Luật Dân sự năm 1995, Phần VI của Bộ luật Dân sự về sở hữu trí tuệ và chuyển giao công nghệ cũng đang được cân nhắc. Câu hỏi đặt ra ở đây là, sau khi đạo luật về sở hữu trí tuệ ra đời thì quy định nào về sở hữu trí tuệ của Bộ luật Dân sự nên được giữ lại? Tuy nhiên, cần đảm bảo rằng "sở hữu trí tuệ" trong luật mới...