Current filters:

*Use filters to refine the search results.

Search


  • previous
  • 1
  • next
Item hits:
  • Tài liệu tham khảo khác


  • Tô Xuân Phúc, Nguyễn Thị Thu Trang (2016-05-30)

  • Bài viết xác định các rủi ro chính của các doanh nghiệp hiện đang xuất khẩu các mặt hàng gỗ sang Mỹ, EU. Đồng thời xây dựng kiến nghị đối với các cơ quan quản lý và các doanh nghiệp nhằm giảm thiểu các rủi ro đó trong tương lai.

  • previous
  • 1
  • next